Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4695
Title: До проблеми оптимізації соціально-психологічного клімату як умови ефективного управління навчальним закладом
Other Titles: To the Problem of Optimizing the Social Psychological Climate in the Teaching Staff
Authors: Скоробагатська, Оксана Іванівна
Skorobahatska, Oksana Ivanivna
Keywords: соціально-психологічний клімат
оптимізація
взаємовідносини
мотивація
стиль керівництва
психологічна сумісність
social psychological climate
optimization
mutual relations
motivation
style of guidance
psychological compatibility
Issue Date: 2012
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Скоробагатська, О. І. До проблеми оптимізації соціально-психологічного клімату як умови ефективного управління навчальним закладом [Текст] / О. І. Скоробагатська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 363–369.
Abstract: У статті розглянуто проблему оптимізації соціально-психологічного клімату у педагогічному колективі. Сприятливий соціально психологічний клімат сприяє підвищенню професійної ефективності педагогічного колективу. Оптимізація передбачає покращення умов праці, рівня задоволеності роботою, корекцію режиму роботи, контроль соціально-психологічних характеристик колективу, вдосконалення взаємовідносин у колективі, корекцію індивідуального стилю керівництва.
The paper considers the problem of optimizing the social psychological climate in the teaching staff. Favourable social psychological climate improves professional performance of teaching staff. Optimization involves improving working conditions, job satisfaction, correction mode, the control of social and psychological characteristics of the group, improving relations in the team, correction of personal leadership style.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4695
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Scorobagatska.pdf139,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.