Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4693
Title: Стимулювання та розвиток творчого потенціалу магістрів-журналістів у навчальній та позааудиторній діяльності
Other Titles: Stimulation and Development Creative Potential for the Graduate Students-Journalists in Self-Realization and the Creative Self-Expression
Authors: Костюк, Віктор Володимирович
Kostiuk, Viktor Volodymyrovych
Keywords: творчість
самовиявлення
самореалізація
особистість
навчально-виховний процес
магістри
журналістика
потенціал
creativity
self-expression
self-realization
person
educational process
graduate students
journalism
potential
Issue Date: 2012
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Костюк, В. В. Стимулювання та розвиток творчого потенціалу магістрів-журналістів у навчальній та позааудиторній діяльності [Текст] / В. В. Костюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 337–345.
Abstract: У статті аналізуються основні напрямки та умови: розвиток позитивної мотивації для досягнення навчальної мети; організація навчально-виховного середовища на засадах особистісно орієнтованого, інтерактивного, імітаційно- ігрового підходів педагогічної діяльності, що сприяють творчому самовиявленню студентів вищих навчальних закладів у навчально-виховному процесі. На прикладі педагогічного процесу у магістрів-журналістів визначаються найбільш ефективні шляхи самореалізації творчого потенціалу магістрів-журналістів.
In the article the basic ways assisting to the creative self-expression of students of higher educational establishments in an educational process have been analysed. On the example of the pedagogical process for the graduate students-journalists the most effective ways of self-realization of their creative potential have been determined .
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4693
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kostjuk.pdf152,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.