Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4692
Title: Інноваційні музичні технології у профільній освіті майбутніх музичних керівників
Other Titles: Innovative Musical Technologies in the Specialized of Preschool Musical Teachers
Authors: Завгородня, М. О.
Zavhorodnia, M. O.
Keywords: майбутній музичний керівник
інноваційні музичні технології
підготовка майбутнього фахівця
умови формування готовності
дошкільні заклади
future Music head
innovative musical technologies
preparing of future specialist
conditions of forming of preparing
preschool establishments
Issue Date: 2012
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Завгородня, М. О. Інноваційні музичні технології у профільній освіті майбутніх музичних керівників [Текст] / М. О. Завгородня // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 330–337.
Abstract: У статті визначено сутність понять «технологія», «педагогічна музична технологія», охарактеризовано існуючі педагогічні музичні технології, розкрито основні умови формування готовності майбутніх музичних керівників дитячих дошкільних закладів до застосування у своїй роботі інноваційних музичних технологій.
In the article it is determined essence of conceptions «technology», «pedagogical musical technology», it is characterized existing pedagogical musical technologies, it is opened main conditions of forming of Music head's preparing of children's preschool establishments to the using in their work innovative music technologies.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4692
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zavgorodnja.pdf146,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.