Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4680
Title: Нова якість майстерної професійно-педагогічної дії вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти
Other Titles: New Skills Professional and Pedagogical Action Teacher of Ukrainian Language and Literature in a System Postgraduate Space
Authors: Сидоренко, Вікторія Вікторівна
Sydorenko, Viktoriia Viktorivna
Keywords: словесник-майстер
професійно-педагогічна дія
авторська система діяльності
індивідуально-творчий стиль діяльності
philologist wizard professional and pedagogical action authoring system activities
individual creative style activities
Issue Date: 2012
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Сидоренко, В. В. Нова якість майстерної професійно-педагогічної дії вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти [Текст] / В. В. Сидоренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 355–363.
Abstract: У науковій розвідці розглянуто структурно-змістові параметри, зокрема діяльнісний вимір, які характеризують педагогічну майстерність вчителя української мови і літератури в умовах післядипломного простору. Виявлено нові механізми розвитку майстерності вчителя до рівня акмепрофесіоналізму.
The scientific exploration considers the structural-content options such as activity- dimension characterizing pedagogical skills teacher of Ukrainian language and literature in postgraduate space.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4680
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sidorenko.pdf146,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.