Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4670
Title: Створення навчального середовища для виконання самостійної позааудиторної роботи майбутніми учителями іноземної мови у вищих навчальних закладах Великої Британії
Other Titles: Creating of Learning Environment for the Making of Independent off Classing Work of English Language's Future Teachers at the Higher Establishments of Great Britain
Authors: Палеха, О. М.
Palekha, O. M.
Keywords: самостійна позааудиторна робота
навчальне середовище
компоненти навчального середовища
майбутні учителі іноземної мови
новітні інформаційні і комунікаційні технології
independent learning
learning environment
components of learning environment
future foreign language teachers
information and communications technologies
Issue Date: 2012
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Палеха, О. М. Створення навчального середовища для виконання самостійної позааудиторної роботи майбутніми учителями іноземної мови у вищих навчальних закладах Великої Британії [Текст] / О. М. Палеха // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 179–185.
Abstract: У статті розглядаються особливості створення у вищих навчальних закладах Великої Британії сприятливого навчального середовища для виконання самостійної позааудиторної роботи майбутніми учителями іноземної мови. Автор аналізує основні компоненти навчального середовища та досліджує специфіку його функціонування за умови використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій.
The article focuses on considering special conditions of creating learning environment for future foreign language teachers' independent learning in British high educational establishments. The author analyzes the main components of learning environment and special conditions of its function in situation of usage information and communications technologies.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4670
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Peleha.pdf132,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.