Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4635
Title: Дозвіллєвий простір студентської молоді як рекреаційний ресурс у міському середовищі
Other Titles: Leisuaring Area of Student's Youth as a Recreational Resource in Town's Area
Authors: Пішун, Сергій Григорович
Pishun, Serhii Hryhorovych
Keywords: діяльність
дозвілля
дозвіллєвий простір
організація діяльності
рекреація
вільний час
студентська молодь
leisure space
leisure activities
organization
recreation
leisure
students
Issue Date: 2012
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Пішун, С. Г. Дозвіллєвий простір студентської молоді як рекреаційний ресурс у міському середовищі // [Текст] / С. Г. Пішун // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – № 8 (26). – С. 402–408.
Abstract: У статті розглядається дозвіллєвий простір як невід'ємний компонент процесу відпочинку та поновлення сил студентської молоді в міському середовищі. Проаналізовані соціальні зміни, що впливають на структуру дозвілля, співвідношення понять «дозвілля» та «рекреація», визначена взаємозалежність структури вільного часу й дозвіллєвого просторуміського середовища.
The article is about leisure space as an essential part of students' rest and refreshment in the environment of the city. Analyzed social changes that affect the structure of leisure time; the correlation of the terms «leisure» and «recreation»; defined interdependence of the structure of free time and leisure space.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4635
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pishun.pdf134,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.