Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4631
Title: Оздоровча діяльність в умовах пришкільного оздоровчого табору з дітьми середнього шкільного віку
Other Titles: Health Improvement Activities in the Conditions of Pre-School Health Camp with Secondary School Age Children
Authors: Рибалко, Петро Федорович
Rybalko, Petro Fedorovych
Гаркавин, Є. M.
Harkavyn, Ye. M.
Keywords: дитина
оздоровлення
відпочинок
оздоровчий табір
рухова активність
стан здоров'я
фізичне виховання
child
health improvement
rest
health camp
moving activity
health state
physical education
Issue Date: 2012
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Гаркавин, Є. M. Оздоровча діяльність в умовах пришкільного оздоровчого табору з дітьми середнього шкільного віку [Текст] / Є. M. Гаркавин, П. Ф. Рибалко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – № 8 (26). – С. 374–381.
Abstract: У статті розкрито питання та умови формування і збереження здоров'я молоді, збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей.
The questions and the conditions of the formation and health improvement of young people, the increasiment of children the number are enrolled in organized forms of rest and health improvement, including children-orphans and children deprived of parental care, children with disabilities, children affected by the Chernobyl disaster, children from large and low-income families, are shown in the article.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4631
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ǧrkavin.pdf137,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.