Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4629
Title: Творчість педагогічного колективу ДНЗ у вихованні здорової дитини
Other Titles: Pedagogical Collective's Creativity of Children's Learning Establishments in Bringing Up of Healthy Child
Authors: Гаврило, Олена Іллівна
Havrylo, Olena Illivna
Keywords: валеологічна освіта
фізкультурно-оздоровча робота
здоровий спосіб життя
valueologycal education
sports and improving work
healthy lifestyle
Issue Date: 2012
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Гаврило, О. І. Творчість педагогічного колективу ДНЗ у вихованні здорової дитини [Текст] / О. І. Гаврило // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – № 8 (26). – С. 368–374.
Abstract: У статті розглядається важливість творчого ставлення вихователів дошкільних навчальних закладів до виховання у дітей прагнення до здорового способу життя та формування їхнього здоров'я. Оскільки поняття здоров'я включає не тільки фізичнии, але и психічнии, духовний та соціальний аспекти, то досягнення цієїмети вимагає застосування всього різноманіття методів і засобів фізкультурно-оздоровчої роботи, навчання та виховання, враховуючи особливості дошкільного віку.
The article focuses on the importance of the tutor's creative relation to the education of children's aspiration to the healthy lifestyle and to forming of their health. As the concept of health includes not only the physical aspect, but mental, spiritual and social ones, the achievement of the purpose demands using of the variety of the methods and the tools of sports and improving work and education, considering of the age features of the preschool children.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4629
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gavrylo.pdf144,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.