Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4587
Title: Європейський студентський союз: пріоритети діяльності у Європейському просторі вищої освіти
Other Titles: European Students' Union: Priority-Driven Activity on European Higher Educational Area
Authors: Білокопитов, Василь Іванович
Bilokopytov, Vasyl Ivanovych
Keywords: Європейський студентський союз
Європейський простір вищої освіти
Болонський процес
освітня політика
мобільність
забезпечення якості вищої освіти
національні студентські союзи
European Students' Union
European Area of Higher Education
Bologna process
educational policy
mobility
quality assurance of higher education
national students' unions
Issue Date: 2012
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Білокопитов, В. І. Європейський студентський союз: пріоритети діяльності у Європейському просторі вищої освіти [Текст] / В. І. Білокопитов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – № 8 (26). – С. 72–81.
Abstract: У статті визначено передумови створення та етапи розвитку Європейського студентського союзу, схарактеризовано його діяльність на європейському освітньому просторі, виокремлено пріоритетні напрями діяльності, проаналізовано матеріали основних документів організації.
Preconditions of European Students' Union forming and stages of its development are determined; its activity on European educational area is described; priority lines of its activity are defined; material of main documents is analyzed.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4587
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilokopytov.pdf148,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.