Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4578
Title: Школи-господарства Петра Прокоповича та Миколи Неплюєва в історії освіти України
Other Titles: Schools-Equipment of P. Prokopovych and N. Nepluev in the History of Education of Ukraine
Authors: Ковальова, H. О.
Kovalova, H. O.
Keywords: школа-господарство
фундатор
професійна освіта
трудове виховання
моральне виховання
релігійне виховання
schools-equipment
constituent
professional education
labor education
moral education
religious education
Issue Date: 2012
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Ковальова, H. О. Школи-господарства Петра Прокоповича та Миколи Неплюєва в історії освіти України [Текст] / H. О. Ковальова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – № 8 (26). – С. 44–50.
Abstract: У статті досліджено діяльність шкіл-господарств Петра Прокоповича та Миколи Неплюєва в історії освіти України. Розглянуто основні ідеї та завдання трудового виховання у цих шкіл, порівняно організацію навчально-виховного процесу у школах-господарствах; доведено актуальність та доцільність вивчення досвіду діяльності цих навчальних закладів.
The article is devoted to research of activity of schools-equipment of P. Prokopovich and N. Nepluev in history of education of Ukraine. Basic ideas and tasks of labor education of these schools are considered, the organization of educational process of schools-equipment is compared, the urgency and expediency of studying of experience of schools is proved.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4578
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovalyova.pdf132,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.