Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4493
Title: Соціально-педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у вищому навчальному закладі
Other Titles: Socio-Pedagogical Conditions of Professional Self-Development of the Future Social Teachers in Higher School
Authors: Тимошенко, Наталія Євгенівна
Tymoshenko, Nataliia Yevhenivna
Keywords: професійне самовдосконалення
професійне самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів
соціально-педагогічні умови
соціально-педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів
волонтерська діяльність
науково-дослідна діяльність
professional self-development
professional self development of the future social teachers
social and educational conditions of professional self-development of the future social teachers
volunteer activities, research activities
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Тимошенко, Н. Соціально-педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у вищому навчальному закладі [Текст] / Н. Тимошенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – № 1 (65). – С. 184–194
Abstract: Наукова новизна даної статті полягає в обґрунтуванні на основі узагальнення теоретичних даних, аналізу психологічної, педагогічної літератури, порівняння, синтезу - для визначення сутності професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах та на основі включеного неформалізованого спостереження, опитування й анкетування майбутніх соціальних педагогів визначалися та обґрунтувалися такі соціально-педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів, як: залучення студентів до волонтерської діяльності в установах та організаціях, які працюють з різними типами клієнтів, експериментальний майданчик для закріплення ними здобутих у процесі набуття знань та відпрацювання професійних навичок і участь студентів у наукових співтовариствах університету для формування наукової допитливості, проекція на те, що майбутній соціальний педагог може бути частиною професійної громади. Дані умови доречно застосовувати для організації більш ефективного процесу професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у вищій школі та використовувати для розробки комплексної програми професійного самовдосконалення.
Scientific novelty of this paper is to identify professional development of the future social teachers and to create the necessary conditions for informational and advisory support, purposeful process of interaction and collaboration with teachers of higher educational establishments and representatives of various social agencies, during which a student realizes the need for development of professionally important qualities, relevant knowledge and skills that promote success in professional activities and isolated areas of professional self-improvement: a case of self-development, practical self-development, psychological self-development. Professional self-development serves an integral component in training and is the result of conscious interaction of students with specific social environment, during which they realize the need for development of the important professional qualities, relevant knowledge and skills that promote success in professional activities and life in general. Based on the analysis of the scientific sources and scientific research the notion of socio-pedagogical conditions of professional self-development of the future social teachers as a set of circumstances and factors that provide organization and regulation of interaction of objects and phenomena of the pedagogical process to achieve this goal is substantiated. These socio-pedagogical conditions of professional self¬development of the future social teachers in higher school involve students in volunteer activities of institutions and organizations that work with different types of customers, as an experimental platform for acquisition of knowledge and working out skills and students' participation in the scientific community of the University to form a scientific curiosity, a projection that future social workers can be part of a professional community. These conditions are appropriate to apply for the organization of more efficient process of professional self-development of the future social teachers in higher school and are used to develop a comprehensive program of professional improvement. These conditions are interrelated and complementary components of a more efficient process of professional self¬development of the future social teachers.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4493
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tymoshenko.pdf959,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.