Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4388
Title: Сучасна морфологія кар’єрів XIX ст. у м. Хмельницькому
Other Titles: Contemporary Morphology of the Khmelnytskyi City’s NineTeenth Century Quarries
Authors: Колтун Оксана Володимирівна
Koltun Oksana Volodymyrivna
Keywords: кар’єр
антропогенні форми рельєфу
морфологія рельєфу
Хмельницький (місто)
loess quarry
artificial terrain
terrain morphology
Khmelnytskyi city
Issue Date: 2016
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Колтун, О. В. Сучасна морфологія кар’єрів XIX ст. у м. Хмельницькому [Текст] / О. В. Колтун // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, С. І. Сюткін та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Вип. 7. – С. 53–63.
Abstract: У статті розглянуто зміни морфології 10 кар’єрів на території м. Хмельницького. Вони походять з XIX ст. і розробляли цегельно-черепичну сировину-четвертинні еолово-делювіальні лесоподібні суглинки і супіски – у 1860–1980-х роках. Кар’єри знаходяться на схилах двох правих приток Південного Бугу, річок Плоскої і Самця, та на межиріччі Південного Бугу і Самця. На основі польових спостережень, аналізу картографічних та інженерно-геологічних даних встановлено, що за розташуванням на елементах рельєфу 6 кар’єрів належать до схилових, 4 – до комплексних, а саме до схилово-долинних. Серед типів контурів переважає напівзамкнутий. Зауважимо, що для чотирьох кар ’єрів неможливо було оцінити цей показник за браком документально підтверджених даних, так само неможливо точно встановити максимальну висоту бортів (уступів) для 4 кар’єрів. Решта 6 за висотою уступів належить до низьких (менше 10 м., 3 кар’єри) та до середньо високих (10–50 м, максимум – 17,1 м, 3 кар’єри). У 5 кар’єрах зафіксовані ділянки з вертикальними відслонен ті 8 кар’єрів. В одному кар ’єрі у днищі є ставки. Зсуви та ерозія виположують ті частини кар’єрів, які ще не рекультивовані.
In present Khmelnytskyi city are remains of 10 quarries originating in nineteenth century. The loam and sandy loam were extracted for brick and tile materials in the 1860–1980's. The temporal changes of quarrie’s morphology are considered in the article. Results base on field observations, XIX–XX centuries maps and geotechnical engineering data analysis. By the terrain place, 6 quarries belong to the slope type, 4 - to the complex type (slope-valley). There are the slopes of two right tributaries of the Southern Bug river, rivers Ploska and Samets. By the types of circuits, the half-closed type dominates. The height is unknown for 4 the oldest quarries. The rest 6 belongs to low type (less than 10 m, 3 quarries) and to medium high (10–50 m, the most is 17,1 m, 3 quarries). The 5 quarries fix vertical outcrops of quaternary loess deposits. They belong to those parts of quarries that have been mined in the second half of the twentieth century. Today slopes of 8 quarries are completely or partly terraced and built-up. The one former quarry has ponds on the terraced bottom. The landslides and erosion make less steep the parts of quarries that have not yet recultivated.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4388
Appears in Collections:Наукові записки Сумського державного педагогічного університету. Географічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koltun.pdf9,81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.