Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4019
Title: Особливості корекційної педагогічної роботи із сім’ями, що виховують дітей з особливими освітніми потребами
Other Titles: Features of Corrective Pedagogical Work with Families Raising Children with Special Educational Needs
Authors: Колишкін, Олександр Володимирович
Kolyshkin, Oleksandr Volodymyrovych
Keywords: корекційна педагогічна робота
corrective pedagogical work
сім’я
family
діти з особливими освітніми потребами
children with special educational needs
Issue Date: 2015
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Колишкін, О. В. Особливості корекційної педагогічної роботи із сім’ями, що виховують дітей з особливими освітніми потребами [Текст] / О. В. Колишкін // Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 листопада 2015 р.). – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С. 38–41.
Abstract: В роботі визначені пріоритетні напрями та особливості корекційної педагогічної роботи із сім’ями, що виховують дітей з особливими освітніми потребами. Визначено принципи роботи фахівця із такими родинами; методи і методичні прийоми, яким необхідно навчити батьків для застосовування в процесі виховання своєї дитини.
The work identifies the priority directions and features of corrective pedagogical work with families educating children with special educational needs. The principles of work of a specialist with such families are determined; methods and methodical techniques, which it is necessary to teach parents to use in the process of raising their child.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4019
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolyshkin - Особливості корекційної пед роботи.pdf227,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.