Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4000
Title: Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вчителів початкової школи
Other Titles: Formation of Health-Saving Competence of Future Teachers of Elementary School
Authors: Колишкін, Олександр Володимирович
Kolyshkin, Oleksandr Volodymyrovych
Keywords: здоров’язбережувальна компетентність
health-saving competence
формування
formation
вчитель початкової школи
primary school teacher
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Колишкін, О. В. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вчителів початкової школи / О. В. Колишкін // Естетичні орієнтири дошкільної і початкової освіти: теорія та практика : матеріали Міжнародної науково-практичній інтернет-конференції, (Суми, 23–24 лютого 2017 р.). – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – С. 118–123.
Abstract: У роботі визначені особливості формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вчителів початкової школи, яка буде сприяти підвищенню рівня психофізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку. Особливостями формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вчителів початкової школи є використання сучасних підходів до здійснення здоров’язбережувального навчального процесу, формування в них активної позиції щодо зміцнення і збереження здоров’я учнів. Особливе місце та відповідальність в оздоровчій діяльності відводиться освітній системі, яка повинна використовувати усі можливості для того, щоб зробити освітній процес здоров’язбережувальним.
The work outlines the peculiarities of the formation of the health-saving competence of future primary school teachers, which will help to increase the level of psychophysical development of children of elementary school age. The peculiarities of the formation of the health of the preserving competence of future teachers of primary school are the use of modern approaches to the implementation of a health-saving educational process, the formation of an active position in them to strengthen and preserve the health of students. A special place and responsibility in recreational activities is given to the educational system, which should use all possibilities to make the educational process a health-saving one.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4000
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Колишкін.pdf983,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.