Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3989
Title: Використання інноваційних технологій в системі фізичного виховання розумово відсталих учнів
Other Titles: The Use of Innovative Technologies is in the System of Physical Education Mentally of Backward Pupils
Authors: Колишкін, Олександр Володимирович
Kolyshkin, Oleksandr Volodymyrovych
Keywords: інноваційні технології
innovative technologies
система фізичного виховання
system of physical education
розумово відсталі учні
mentally retarded pupils
спеціальна школа
special school
Issue Date: 2016
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Колишкін, О. В. Використання інноваційних технологій в системі фізичного виховання розумово відсталих учнів [Текст] / О. В. Колишкін // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали ІІ Міжнародної онлайн-конференції (25 листопада 2016 р.) : у 2-х т. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – Т. 2. – С. 14–17.
Abstract: У статті визначені особливості використання інноваційних технологій в системі фізичного виховання розумово відсталих учнів в умовах спеціальної школи. Актуальними завданнями процесу навчання та виховання спеціальних шкіл для розумово відсталих дітей є активізація пізнавальної діяльності і стимулювання психічних функцій, причому найбільш перспективні можливості відкриваються при використанні з цією метою фізичних вправ.
The article describes the features of the use of innovative technologies in the system of physical education of mentally retarded pupils in the conditions of a special school. The urgent tasks of the process of training and education of special schools for mentally retarded children is the activation of cognitive activity and stimulation of mental functions, with the most perspective opportunities open when using for this purpose physical exercises.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3989
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Використання інноваційних технол.pdf226,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.