Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3954
Title: Innovative Basis of Research of Energy-Efficient Potential and Effectiveness of Renewable Energy Sources
Other Titles: Інноваційна основа дослідження енергоефективного потенціалу і ефективності джерел відновлюваної енергії
Authors: Гасанов, Сеймур Лятіф Огли
Hasanov, Seimur Liatif Ohly
Гасанов, Ельнур Лятіф Огли
Hasanov, Elnur Liatif Ohly
Keywords: відновлювані ресурси
renewable resources
енергоефективний потенціал
energy-efficient potential
нетрадиційні технології
non-traditional technology
технології Greenstone
Greenstone technology
сонячна енергія
Solar energy
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Citation: Hasanov, S. L. Innovative Basis of Research of Energy-Efficient Potential and Effectiveness of Renewable Energy Sources [Текст] / S. L. Hasanov, E. L. Hasanov // Наукові записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Географічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; редкол.: Б. М. Нешатаєв (гол. ред.), А. О. Корнус та ін. – Суми, 2018. – Вип. 9. – С. 3–10.
Abstract: In recent years, countries of the world have been trying to attract new energy sources (wind, sun, biogas, waves, drainage, non-conventional energy sources such as hydroelectric power of small rivers) in their fuel-energy balance. Azerbaijan has renewable natural resources, favorable for its energy-efficient potential, according to the amount of sunny and windy days. In this article was given total information about renewable energy potential of Azerbaijan Republic. In this article we use information which was given by The State Program on the Use of Alternative and Renewable Energy Sources materials.
Останніми роками багато країн світу намагаються залучити до свого паливно-енергетичного балансу нові джерела енергії (вітер, сонце, біогаз, енергію хвиль, нетрадиційні джерела енергії, такі як енергія малих річок). У Азербайджані також є відновлювані природні ресурси, придані для розвитку його енергоефективного потенціалу, зокрема враховуючи кількість сонячних і вітряних днів. У цій статті представлена загальна інформація про потенціал відновлюваних джерел енергії Азербайджанської Республіки. У ній ми використовуємо інформацію, надану Державною програмою з використанню матеріалів альтернативних джерел і поновлюваних джерел енергії.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3954
ISSN: 2413-8800
Appears in Collections:Наукові записки Сумського державного педагогічного університету. Географічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hasanov_Innovative.pdfОсновна стаття424,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.