Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3922
Title: Рівень сформованої лінгвістичної, мовленнєвої, комунікативної, соціокультурної компетенції учнів 6-х класів з урахуванням словоцентричного підходу
Other Titles: Level of Formation of Linguistic, Speech, Communicative, Sociolcultural Competence of Students of 6 Grades Based on Words-Centrism Approach
Authors: Курінна, А. Ф.
Kurinna, A. F.
Корчева, Л. М.
Korcheva, L. M.
Погорєлова, Н. В.
Pohorielova, N. V.
Keywords: слово як дидактична одиниця
словоцентричний підхід
словоутворення
комунікативні вміння і навички
комунікативна компетенція школяра
word as a didactic unit
words-centrizm approach
word creation
communicative skills
communicative competence of students
Issue Date: 2012
Citation: Курінна, А. Ф. Рівень сформованої лінгвістичної, мовленнєвої, комунікативної, соціокультурної компетенції учнів 6-х класів з урахуванням словоцентричного підходу [Текст] / А. Ф. Курінна, Л. М. Корчева, Н. В. Погорєлова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – №4 (22). – С. 320–326.
Abstract: У статті окреслено шляхи формування словоцентричного підходу до вибору методичного інструментарію щодо вивчення лексичної системи мови.
The paper outlines ways of formation of words-centrism approach to the selection of methodological tools in the study of lexical system of the language.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3922
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.