Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3887
Title: Формування пізнавального інтересу шестикласників у позаурочний час
Other Titles: Forming of Adolescents' Studying Interest in After-Classes Activities
Authors: Іванова, Ольга Іванівна
Ivanova, Olha Ivanivna
Keywords: молодші підлітки
пізнавальний інтерес
позаурочна пізнавальна діяльність
самореалізація
young adolescence
studying interest
after-classes studying activity
Issue Date: 2012
Citation: Іванова, О. І. Формування пізнавального інтересу шестикласників у позаурочний час [Текст] / О. І. Іванова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – №4 (22). – С. 184–193.
Abstract: У статті схарактеризовано форми і методи розвитку пізнавального інтересу молодших підлітків у позаурочний час. Обґрунтовано стимулюючий вплив організації і проведення пізнавальних заходів щодо заохочення учнів до самостійного пізнання, розкриття їх здібностей, розвитку інтересів, самореалізації і самоствердження шестикласників із різними видами пізнавальних інтересів.
In this article are presented form and methods of stimulation adolescents' studying interest. Organization of after classes studying activities helped pupils with different kinds of cognitive need to present, disclose and develop themselves.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3887
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivanova O. I. Formuvannia piznavalnoho interesu.pdf157,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.