Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3872
Title: До питання про забезпечення якості шкільної освіти в Норвегії
Other Titles: To the Question of School Education Qualiy Assurance in Norway
Authors: Оржеховська, О. С.
Orzhekhovska, O. S.
Keywords: Норвегія
якість шкільної освіти
національна система оцінки якості
результати навчання
якість виконання
Norway
quality of school education
National quality assessment system
learning results
quality of performance
Issue Date: 2012
Citation: Оржеховська, О. С. До питання про забезпечення якості шкільної освіти в Норвегії [Текст] / О. С. Оржеховська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – №4 (22). – С. 156–165.
Abstract: У статті розглянуто механізми забезпечення якості шкільної освіти у Норвегії в контексті впровадження національної системи оцінки якості, яка включає такі складові: національне тестування навчальних досягнень учнів, міжнародні порівняльні дослідження якості знань школярів, шкільна інспекція, проведення опитування користувачів освітніх послуг та робота шкільного веб-порталу.
The mechanisms for quality of school education assurance through implementation of the National quality assessment system which includes such components as national tests to assess students performance, international comparative studies, school inspection, user survey and school web portal are analyzed in the article.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3872
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orzhekhovska O. S. Do pytannia pro zabezpechennia yakosti.pdf152,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.