Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3837
Title: Впровадження курсу «Фізична реабілітація спортсменів високого класу» у підготовку фізичних реабілітологів
Other Titles: Introduction of the Course of “Physical Rehabilitation of the High Class Sportsmen” During Physical Rehabilitation Specialists Preparation
Authors: Капралов, Сергій
Kapralov, Serhii
Лянной, Юрій Олегович
Liannoi, Yurii Olehovych
Keywords: фізична реабілітація
професійна підготовка
спецкурс
physical rehabilitation
professional training
special course
Issue Date: 2007
Citation: Лянной, Ю. О. Впровадження курсу «Фізична реабілітація спортсменів високого класу» у підготовку фізичних реабілітологів / Ю. О. Лянной, С. Ю. Капралов // Молода спортивна наука України : збірник наукових праць з галузі фізичної культури та спорту. – Львів : НВФ «Українські технології», 2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 174–181.
Abstract: У статті розкриваються професійні аспекти підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації за рахунок вивчення студентами спецкурсу “Фізична реабілітація спортсменів високого класу”. Засоби та методики, які увійшли до програми спецкурсу, узагальнюють досвід С.Ю. Капралова, набутий під час професійної діяльності на посадах масажиста різних футбольних збірних команд України, масажиста та лікаря чоловічої і жіночої збірних команд України зі спортивної гімнастики, завідуючого реабілітаційним відділенням ДП “ОНСЦ” (м. Київ), а також різних вітчизняних та закордонних спеціалістів у даній галузі. Результати теоретично-практичної підготовки студентів на початковому і прикінцевому етапах засвідчили, що у студентів експериментальних груп відбулися позитивні зміни. У перспективі дослідження - організація і проходження виробничої практики під керівництвом С.Ю. Капралова на базі реабілітаційного відділення ДП “ОНСЦ”.
The professional aspects of preparation of future experts in physical rehabilitation are taken into consideration in the article due to studying special course “Physical rehabilitation of high class sportsmen”. Methods and techniques which were included in the program of the special course, are generalized by S.Y. Kapralov's experience that was received during his professional work as the masseur of Ukraine combined different football teams, the masseur and the doctor of Ukraine man's and woman's teams of the sports gymnastics, the head of the rehabilitation department of “the Olympic Training Sport Centre” (Kiev). Results of the theoretical and practical students preparation at initial and final stages testify that students of experimental groups were marked by positive changes. In the future the students practice will be organized under S.Y. Kapralov's management on the basis of rehabilitation department of “the Olympic Training Sport Centre” (Kiev).
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3837
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Впровадження курсу Фізична реабілітація.pdf485,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.