Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3704
Title: Виховання готовності старшокласників до вибору педагогічної професії: результати експериментального дослідження
Other Titles: Upbringing of Seniour School-Children's Readiness for Choosing Pedagogical Profession: Results of Experimental Investigation
Authors: Близнюк, Т. О.
Blyzniuk, T. O.
Keywords: професійна орієнтація
педагогічна професія
професійне самовизначення
старшокласники
допрофільна освіта
загальноосвітня школа
профільне навчання
professional orientation
pedagogical profession
professional self-determination
senior school-children
pre profile training
comprehensive school
profile education
Issue Date: 2012
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Близнюк, Т. О. Виховання готовності старшокласників до вибору педагогічної професії: результати експериментального дослідження [Текст] / Т. О. Близнюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – №3 (21). – С. 123–133.
Abstract: У статті подано результати вивчення ціннісних орієнтацій сучасних старшокласників та рівень їх готовності до вибору професії вчителя на етапі допрофільного навчання. Виокремлено причини зниження професійної цінності фаху вчителя в освіті й самого вчительства у суспільстві у цілому та в орієнтирах учнів зокрема.
The article shows the results of study of valuable orientations of contemporary school children and the level of their readiness for choosing teacher's profession on the stage of pre profile education. The author throws the light upon the reasons for decrease of professional value of the profession of a teacher in the educational environment, teachers themselves in the society on the whole, and in pupils' orientations in particular.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3704
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blyzniuk____Vykhovannia hotovnosti starshoklasnykiv.pdf318,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.