Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3618
Title: Моделювання системи формування вмінь і навичок здорового способу життя учнів 1-4 класів
Other Titles: Modelisign of System of Forming the Pupils' of 1-4 Classes Abilities and Skills of Healthy Way of Life
Authors: Ващенко, О. M.
Vashchenko, O. M.
Keywords: здоровий спосіб життя
модель
молодші школярі
принципи
система
педагогічне моделювання
healthy way of life
model
junior schoolboys
principles
system
pedagogical design
Issue Date: 2012
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Ващенко, О. M. Моделювання системи формування вмінь і навичок здорового способу життя учнів 1-4 класів [Текст] / О. M. Ващенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – №1 (19). – С. 74–84.
Abstract: В статті розкриті особливості створення моделі для підвищення ефективності управління педагогічним процесом з формування вмінь і навичок здорового способу життя молодших школярів. Зроблено характеристику загальних педагогічних принципів та специфічних принципів формування у молодших школярів умінь та навичок здорового способу життя.
In the article the features of creation the model of increasing the efficiency of pedagogical process on forming the abilities and skills of healthy way of life of junior schoolchildren are exposed. General pedagogical principles and specific principles of forming the junior schoolchildren's abilities and skills of healthy way of life are characterized.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3618
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vashchenko___Modeliuvannia systemy formuvannia vmin.pdf216,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.