Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3615
Title: Гігієнічне навчання й виховання у контексті формування здорового способу життя молодших школярів у 50-60-х роках XX ст.
Other Titles: Hygiene Education and Training in the Context of Healthy Lifestyles of Young Pupils in the 50-60th Years XX-th Century
Authors: Черній, В. П.
Chernii, V. P.
Keywords: гігієнічне навчання й виховання
здоров'я
здоровий спосіб життя
молодші школярі
hygienic training and education
health
healthy lifestyles
young pupils
Issue Date: 2012
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Черній, В. П. Гігієнічне навчання й виховання у контексті формування здорового способу життя молодших школярів у 50-60-х роках XX ст. [Текст] / В. П. Черній // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – №1 (19). – С. 53–63.
Abstract: У статті проаналізовано можливості гігієнічного навчання й виховання молодших школярів у формуванні здорової особистості 50-60-их років XX ст. На основі проведеного науково-педагогічного пошуку виявлено позитивний досвід та недоліки у формуванні здорового способу життя молодших школярів у навчально- виховному процесі шкіл окресленого періоду.
The article explores the possibilities of hygiene training and education of young pupils in the formation of the healthy life style promotion 50-60th years XX-th century. On the basis of scientific and pedagogical search revealed a positive experience and shortcomings in the formation of the healthy life style promotion of young pupils in the educational process of schools defined period.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3615
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chernii__ Hihiienichne navchannia y vykhovannia.pdf143,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.