Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3469
Title: Типи лісів Краснопільського району та їх господарське значення
Other Titles: The Types of Forests at the Krasnopillya District and Their Economic Importance
Authors: Мельникова, Інна Вікторівна
Melnykova, Inna Viktorivna
Бова, Олександр Васильович
Bova, Oleksandr Vasylovych
Keywords: ліс
forest
типи лісів
types of forests
Краснопільський район
Krasnopillya district
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Citation: Мельникова, І. В. Типи лісів Краснопільського району та їх господарське значення [Текст] / І. В. Мельникова, О. В. Бова // Наукові записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Географічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; редкол.: Б. М. Нешатаєв (гол. ред.), А. О. Корнус, С. І. Сюткін та ін. – Суми, 2017. – Вип. 8. – С. 11–14.
Abstract: У статті наведені результати аналізу природно-географічних особливостей лісів Краснопільського району Сумської області. З'ясовані типи лісів та прослідкований їх взаємозв'язок з ґрунтовим покривом і рельєфом місцевості. Встановлено господарське значення лісів. Для дослідження типів лісових насаджень був застосований метод картографування для просторового їх відображення на місцевості. При написанні статті на основі аналізу карти ґрунтів адміністративного району та наданого ДП «Краснопільське лісове господарство» переліку лісових масивів за основними деревними породами була складена й проаналізована карта-схема типів лісів Краснопільського району за ґрунтово-рослинними умовами.
The article present results of the analysis of natural geographic features of forests Krasnapillya district, Sumy region. Analyzed the types of forests and evident their interconnection with soil and relief of terrain. The found economic value of forests administrative district. To study the types of forests used method of mapping for spatial display them on the terrain. When writing an article based on the analysis of soil map administrative district and provided SE «Krasnopillya forestry» list of forests by major tree species was made and analyzed schematic map the types of forests Krasnopillya district by soil and plant conditions.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3469
ISSN: 2413-8800
Appears in Collections:Наукові записки Сумського державного педагогічного університету. Географічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Melnykova_Bova.pdfОсновна стаття468,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.