Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3185
Title: Інноваційні підходи до організації самостійної роботи майбутніх учителів математики при вивченні фахових дисциплін
Authors: Мартиненко, Олена Вікторівна
Martynenko, Olena Viktorivna
Чкана, Ярослав Олегович
Chkana, Yaroslav Olehovych
Keywords: інноваційні процеси
компетентність
самостійна робота
математичні дисципліни
робочий зошит
соціальні мережі
Issue Date: 2017
Citation: Мартиненко, О. В. Інноваційні підходи до організації самостійної роботи майбутніх учителів математики при вивченні фахових дисциплін [Текст] / О. В. Мартиненко, Я. О. Чкана // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – Розд. ІІІ : Національний контекст інноваційного розвитку вищої освіти. – С. 372–387.
Abstract: Дослідження присвячено теоретичному обґрунтуванню доцільності упровадження інноваційних дидактичних засобів організації самостійної роботи майбутніх учителів математики при вивченні математичних дисциплін в умовах компетентнісного навчання; визначенню їх функцій, принципів розробки та складових; розкриттю можливостей та переваг використання соціальних Internetмереж для підвищення ефективності навчання та управління процесом самостійної роботи студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3185
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мартиненко О. В. Інноваційні.pdf659,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.