Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3156
Title: Перспективи використання американського досвіду фандрейзингової діяльності в університетах України
Authors: Красуля, Алла Вікторівна
Krasulia, Alla Viktorivna
Keywords: фандрейзингова діяльність
благодійність
вища освіта
університет
прогностична модель
Issue Date: 2017
Citation: Красуля, А. В. Перспективи використання американського досвіду фандрейзингової діяльності в університетах України [Текст] / А. В. Красуля // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – Розд. І : Глобальний контекст інноваційного розвитку вищої освіти. – С. 46–94.
Abstract: Дослідження присвячено висвітленню перспектив використання американського досвіду фандрейзингової діяльності в університетах України. На основі порівняльного аналізу нормативно-правових, організаційних та змістових засад благодійницької та фандрейзингової діяльності у вищій школі США та України розроблено прогностичну модель розвитку фандрейзингової діяльності в університетах України. Застосування методу наукової екстраполяції дозволило окреслити можливості творчого використання елементів інноваційного потенціалу фандрейзингової діяльності американських університетів як інструменту диверсифікації джерел ресурсного забезпечення вітчизняного університету в контексті культурно-освітньої інтеграції України до світового співтовариства на національному, регіональному та інституційному рівнях.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3156
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Красуля А. В. Перспективи.pdf1,37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.