Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3100
Title: Тенденції розвитку політики Європейського Союзу у сфері забезпечення якості вищої освіти
Authors: Сбруєва, Аліна Анатоліївна
Sbruieva, Alina Anatoliivna
Keywords: якість вищої освіти
забезпечення якості вищої освіти
якість викладання у вищій школі
стандарти та рекомендації
тенденції
Issue Date: 2017
Citation: Сбруєва, А. А. Тенденції розвитку політики Європейського Союзу у сфері забезпечення якості вищої освіти [Текст] / А. А. Сбруєва // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – Розд. ІІ : Регіональний контекст інноваційного розвитку вищої освіти. – С. 240–261.
Abstract: Дослідження присвячено висвітленню тенденцій розвитку політики Європейського Союзу у сфері забезпечення якості вищої освіти. На основі структурно-логічного аналізу документів ЄС, присвячених проблемам якості вищої освіти, схарактеризовано тенденції розвитку стратегій європейської спільноти щодо досліджуваного процесу, зокрема щодо якості викладання у вищій школі. З’ясовано актуальні напрями оновлення порядку денного ЄС у сфері вищої освіти, прийняті у 2017 р.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3100
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сбруєва А. А. Тенденції розвитку політики.pdf845,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.