Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3026
Title: Особливості розвитку освіти дорослих у США в часи становлення Республіки та економічної модернізації країни
Other Titles: The Characteristics of Adult Education in the United States During the Formation of the Republic and Economic Modernization of the Country
Authors: Литовченко, Ірина Миколаївна
Lytovchenko, Iryna Mykolaivna
Keywords: освіта дорослих
дорослий учень
добровільна асоціація
інститут механіків
ліцей
Шатоквіанський інститут
курси при університетах
заочне навчання
adult education
adult learner
voluntary association
Institute of Mechanics
Lyceum
Сhautauqua Institution
university extension
distance learning
Issue Date: 2013
Citation: Литовченко, І. М. Особливості розвитку освіти дорослих у США в часи становлення Республіки та економічної модернізації країни [Текст] / І. М. Литовченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 101–109.
Abstract: У статті проаналізовано особливості розвитку освіти дорослих у США в часи становлення республіки та економічної модернізації країни; виявлено історичні, соціально-економічні й політичні умови та інші об’єктивні фактори, що вплинули на процес розвитку освіти дорослих США в зазначені періоди, визначено її характерні ознаки, форми та особливості фінансування, виявлено провідні типи навчальних закладів і установ, що функціонували в цей час. У результаті дослідження, зокрема, виявлено, що в період становлення республіки відбувається розквіт науки, відкриваються численні освітні заклади. Освіта дорослих, хоч і не об’єднана в єдиний рух, зазнає бурхливого розвитку. Визначальними рисами періоду економічної модернізації є індустріалізація промисловості й застосування наукових знань у сільському господарстві, що зумовило започаткування системної інституційної освіти в обох цих сферах.
The paper analyzes the characteristics of adult education in the United States during the formation of the Republic and economic modernization of the country; finds out the historical, socio-economic and political conditions and other objective factors that have influenced the development of adult education in the United States during these periods, determines its characteristics, forms and specific features of financing, identifies the major types of educational institutions and establishments that functioned at that time. It was during this period that the science was flourishing, and many educational institutions were opened. The characteristic feature of that period was that adult education, underwent rapid development. The distinctive features of the period of economic modernization were industrial development and the use of scientific knowledge in agriculture, which led to the initiation of the systemic institutional education of workers in both these areas.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3026
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti rozvytku osvity doroslykh u SShA.pdf524,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.