Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2974
Title: Використання ідей і досвіду А. С. Макаренка в соціально-педагогічній діяльності загальноосвітніх закладів України в другій половині ХХ століття
Other Titles: Use of A. S. Makarenko’s Ideas and Experience in the Social and Pedagogical Activity of General Educational Establishments of Ukraine in the Second Half of the Twentieth Century
Authors: Чертова, К. М.
Chertova, K. M.
Keywords: соціалізація
соціальне виховання
соціально-педагогічні ідеї
організація життєдіяльності
суспільно-корисна праця
соціально-педагогічна діяльність
творча діяльність
трудова діяльність
socialization
social education
social and educational ideas
organization of life
community service
social and educational activities
creative activities
work
Issue Date: 2013
Citation: Чертова, К. М. Використання ідей і досвіду А. С. Макаренка в соціально-педагогічній діяльності загальноосвітніх закладів України в другій половині ХХ століття [Текст] / К. М. Чертова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 3 (29). – С. 217–226.
Abstract: У статті розглядається проблема творчого використання педагогічної спадщини А. С. Макаренка в практиці роботи інтернатних закладів і загальноосвітніх шкіл у другій половині ХХ століття в Україні, а саме: організація життєдіяльності вихованців, навчально-освітніх закладів, виховання колективу, формування соціальної (суспільної) поведінки, залучення підростаючого покоління до суспільно-корисної виробничої праці. З’ясовано, що суспільно-корисна праця була не просто одним із напрямів роботи загальноосвітніх шкіл, а виступала системо утворюючим принципом її соціально-виховної діяльності.
The problem of the creative use of pedagogical heritage of A. Makarenko in the practice of boarding schools and secondary schools in the second half of the twentieth century in Ukraine, such as the organization of life students, educational institutions, training staff, forming social behavior, attracting the younger generation in socially useful productive work. The author argues that socially useful work was not just one of the areas of secondary school but acted systems forming principle of social and educational activities.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2974
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vykorystannya idey i dosvidu A. S. Makarenka.pdf522,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.