Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2954
Title: Особливості розвитку неформальної освіти дорослих в Україні
Other Titles: Pecularities of Non-Formal Adult Education in Ukraine
Authors: Терьохіна, Наталія Олексіївна
Terokhina, Nataliia Oleksiivna
Keywords: неперервна освіта
освіта дорослих
неформальна освіта
навчальний гурток
Вища Народна школа
lifelong learning
adult education
non-formal education
study circle
Fork High School
Issue Date: 2013
Citation: Терьохіна, Н. О. Особливості розвитку неформальної освіти дорослих в Україні [Текст] / Н. О. Терьохіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 3 (29). – С. 79–87.
Abstract: У статті виявляються провідні чинники розвитку неформальної освіти дорослих в Україні, розкривається її значення на сучасному етапі розвитку суспільства; визначаються та обґрунтовуються теоретичні засади неформальної освіти; наводяться приклади неформальної освіти дорослих в Україні, висвітлюються її основні характеристики. Доведено, що навчальний гурток, Вищу Народну школу, Університет третього віку можна розглядати як певну педагогічну модель освіти дорослих, яка містить широкі потенційні можливості для неперервної освіти.
The article identifies the major facts of non-formal adult education in Ukraine, reveals its importance to modern society; defines and justifies the theoretical foundations of non-formal education; examples of non-formal adult education in Ukraine and its main features are described. Study circle, Folk high School, University of the Third Age can be described as a pedagogical modal for adult education, which contains a great potential for continuing education.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2954
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti rozvytku neformalnoi osvity.pdf521,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.