Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2881
Title: Розвиток інтелектуальної діяльності підлітків в позашкільному середовищі
Other Titles: Development of the Intellectual Activity of Teenagers Out of School Environment
Authors: Анохін, Євгеній Васильович
Anokhin, Yevhenii Vasylovych
Чайка, Валентина Віталіївна
Chaika, Valentyna Vitaliivna
Keywords: інтелектуальні здібності
позашкільні форми освіти
позашкільне середовище учнів
норми спілкування та взаємодії
рухливість знань
цікавість
допитливість
intellectual ability
extracurricular forms of education
after-school students
standards of communication and interaction
mobility of knowledge
curiosity
inquisitiveness
Issue Date: 2013
Citation: Анохін, Є. В. Розвиток інтелектуальної діяльності підлітків в позашкільному середовищі [Текст] / Є. В. Анохін, В. В. Чайка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 2 (28). – С. 8–16.
Abstract: Автори розглядають проблему розвитку інтелектуальних здібностей учнів в системі діяльності позашкільних форм освіти. Особлива увага приділяється аналізу взаємозв’язку можливостей школи та такої форми позашкільної освіти, як громадський ліцей, досвід якого узагальнюється у статті. Стаття особливу увагу приділяє значенню для розвитку інтелектуальних здібностей вивчення предметів природничо-математичного циклу, як передумови набуття рухливості знань – головної ознаки інтелекту.
The authors consider the problem of the development of intellectual abilities of students in extracurricular activities forms of education. Special attention is paid to the analysis of the relationship possibilities the school and this form of education as a public high school, the experience of which are summarized in this article. The article pays particular attention to the development of intellectual abilities of study subjects of natural-mathematical cycle as conditions for the acquisition of knowledge of mobility – the main feature of intelligence.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2881
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozvytok intelektualnoi diialnosti.pdf532,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.