Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1983
Назва: Педагогічні основи гуманізації фізичної освіти в умовах нанотехнологічного розвитку суспільства
Інші назви: Pedagogical Bases of Physical Education Humanisation in Conditions of Nanotechnological Society Development
Автори: Іваній, Володимир Степанович
Ivanii, Volodymyr Stepanovych
Мороз, Іван Олексійович
Moroz, Ivan Oleksiiovych
Ключові слова: культура
майбутній учитель фізики
гуманізація фізичної освіти
професійна підготовка
нанотехнології
culture
future physics teacher
physical education humanisation
professional training
nanotechnologies
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Іваній, В. С. Педагогічні основи гуманізації фізичної освіти в умовах нанотехнологічного розвитку суспільства [Текст] / В. С. Іваній, І. О. Мороз // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 8 (52). – С. 48–54.
Короткий огляд (реферат): У статті аналізуються проблеми й суперечності нанотехнологічного типу суспільного прогресу, місце та роль в ньому вчителя фізики, гуманізація підготовки якого до життя та професійної діяльності засобами фізичної освіти постає як ключова проблема сучасності. Обґрунтовано напрями модернізації педагогічного змісту й форм фізичної освіти, спрямованої на становлення гуманістичних світоглядно-ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя фізики. Показано, що активне застосування інноваційно-гуманістичних, особистісно-орієнтованих субʼєкт-субʼєктних принципів і методів навчання сприяють професійній підготовці майбутнього вчителя до успішних відповідей на виклики нанотехнологічного розвитку суспільства.
Problems and contradictions of nanotechnological social progress, a place and a role of physics teacher in it are analyzed in the article. Humanisation of a teacher’s preparing to the life and professional activity by means of physical education arises as a key problem of present time. Modernisation directions of the pedagogical content and forms in the context of the humanisation of a future physics teacher preparation in conditions of nanotechnological society development are justified. Basic directions in the physical education humanisation have been distinguished. It has been shown that for the formation of pedagogical bases of humanisation of modern youth’s physical education and future physics teacher preparation to the professional activity in the conditions of nanotechnological society development it is necessary, first of all, to work out world outlook and value guidelines for personal self-determination of the modern person in the world of new achievements in physics and nanotechnology, which are developing on its basis. Philosophic and humanistic bases of pedagogics are represented; it is a non-linear paradigm, which is directed at the formation of integral modern (synergetic) picture of the world of people who are in an educational process and the formation of humanistic world outlook and value guidelines. The role of student’s physical education is discussed as a social element of the newest civilization, that is able not only formulate effective subjects of nanotechnological society development, but also personally formed subjects, who are capable to value under the ethical and ethic visual angle transformations which are happening in the society, development of which is based on nanotechnological researches. Modern humanistic opportunities of a physics teacher are considered and it has been shown that moral striving of future physics teacher for mastering evaluating characteristics of socio-cultural environment is the main achievement of a well-structured system of physical education which is innovative-humanistic and personally oriented. Subject-subject principles and methods of work are actively applied, at the same time they are directed at the preparation of a future physics teacher to the successful answers to the challenges of nanotechnological society development.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1983
Розташовується у зібраннях:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Pedahohichni osnovy humanizatsii.pdf610,78 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.