Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1843
Title: Організаційно-педагогічні засади діяльності Європейського студентського союзу як суб’єкта Болонського процесу
Other Titles: Organizational and Educational Foundations of the European Students’ Union Activity as a Subject of the Bologna Process
Authors: Улановська, Анна Сергіївна
Ulanovska, Anna Serhiivna
Keywords: Болонський процес
організаційно-педагогічні засади
Європейський студентський союз як суб’єкт Болонського процесу
модернізація вищої освіти
євроінтеграційні процеси в сфері вищої освіти
залучення студентства до модернізації вищої освіти
національний студентський союз
organizational and pedagogical foundations
Bologna Process
European Students’ Union as a subject of the Bologna Process
modernization of higher education
European integration processes in higher education
student engagement into higher education modernization
national students’ union
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Улановська, А. С. Організаційно-педагогічні засади діяльності Європейського студентського союзу як суб’єкта Болонського процесу [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / А. С. Улановська ; МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми, 2017. – 20 с.
Abstract: Дисертацію присвячено з’ясуванню організаційно-педагогічних засад діяльності Європейського студентського союзу як суб’єкта Болонського процесу задля виявлення можливостей використання елементів продуктивного європейського досвіду в аспекті досліджуваної проблеми в Україні. Схарактеризовано поняттєво-термінологічний апарат дослідження й концептуальні засади залучення студентства до модернізації вищої освіти. Визначено основоположні чинники євроінтеграційних процесів у сфері вищої освіти та виокремлено етапи розвитку Європейського студентського союзу як суб’єкта Болонського процесу. Окреслено організаційні, змістові й процесуальні засади діяльності Європейського студентського союзу як суб’єкта Болонського процесу; здійснено порівняльну характеристику особливостей діяльності національних студентських союзів (членів ЄСС) у контексті Болонського процесу. Обґрунтовано можливості використання у вітчизняному освітньому контексті елементів продуктивного досвіду діяльності ЄСС та найвпливовіших НСС як суб’єктів Болонського процесу. Розроблено модель залучення студентства до модернізації вищої освіти України.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1843
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref Ulanovska.pdf539,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.