Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1831
Title: Демографічна ситуація у Тростянецькому районі
Other Titles: Demographic Situation in Trostіanetskyi District
Authors: Фролов, Денис Вікторович
Frolov, Denys Viktorovych
Keywords: географія
geography
демографічна ситуація
demographics
населення
population
природний приріст
natural growth
природний рух населення
natural increase in population
народжуваність
fertility
смертність
mortality
міграційний приріст
migration growth
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Фролов, Д. В. Демографічна ситуація у Тростянецькому районі [Текст] / Д. В. Данильченко // Наукові записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Географічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство ; редкол.: Б.М. Нешатаєв (гол. ред.), А. О. Корнус, С. І. Сюткин та ін.. – Суми, 2017. – Вип. 8. – С. 119–123.
Abstract: У статті досліджено демографічну ситуацію у Тростянецькому районі. Охарактеризовано динаміку чисельності населення, народжуваності, смертності, природного приросту, міграції населення. Розглянуто співвідношення між чоловіками та жінками. Проаналізований статево-віковий склад населення на основі розподілу населення за статтю та віком. Визначені основні причини несприятливої демографічної ситуації, що склались у місті та як вони впливають на основні показники народжуваності, смертності природного приросту та міграції населення. Подані рекомендації для поліпшення демографічної ситуації у Тростянецькому районі.
This аrticle explores the demographic situation in Trostіanetskуі district. We characterize the dynamics of population, fertility, mortality, natural growth, migration. Consider the relationship between men and women. The analyzed sex and age structure of the population based on population distribution by sex and age. The basic causes of the unfavorable demographic situation prevailing in the city and how they affect the main indicators of fertility, mortality, natural growth and migration. Recommendations to improve the demographic situation in Trostіanetskуi district.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1831
ISSN: 2314-8800
Appears in Collections:Наукові записки Сумського державного педагогічного університету. Географічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frolov_Demographic.pdfОсновна стаття436,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.