Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1782
Title: Підвищення ролі лабораторних робіт при формуванні в учнів експериментальних умінь
Other Titles: Enhancing the Role of Laboratory Work in the Formation of Students' Experimental Skills
Authors: Каленик, Михайло Вікторович
Kalenyk, Mykhailo Viktorovych
Keywords: лабораторна робота
інструкція
експериментальні вміння
звіт
формування
групи лабораторних робіт
laboratory work
experimental skills
formation
instruction
report
group of laboratory work
Issue Date: 2015
Citation: Каленик, М. В. Підвищення ролі лабораторних робіт при формуванні в учнів експериментальних умінь [Текст] / М. В. Каленик // Сучасні тенденції навчання фізики у загальносвітній та вищій школі : ІІ Міжнародна конференція присвячена 120-річчю від дня народження І. Є. Тамма в Інтернет-режимі. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 8, Ч. 1. – С. 118–122.
Abstract: Показано, що запропоноване комплексне використання інструкцій до фронтальних лабораторних робіт, розділених на п'ять основних груп, сприяє формуванню у школярів експериментальних умінь і дослідницьких навичок, дозволяє їм використовувати набуті теоретичні знання і експериментаторські вміння для отримання нових продуктів навчальної діяльності.
The article analyzes the main reasons that cause the lack of effectiveness of instructions to laboratory works on physics contained in textbooks and notebooks for laboratory robot. Front laboratory work is proposed to divide into five main groups. Examples of design work of each group. It is shown that the proposed comprehensive use instructions for frontal laboratory works, promotes the formation of students' experimental skills and research skills, enabling them to use the acquired theoretical knowledge and skills for experimentation of new products training activities.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1782
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalenik_Stattya_lab_rob.pdf519,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.