Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1602
Title: Микола Остапович Лазарєв
Other Titles: Nikolai Lazarev
Authors: Железняк, Ірина Олександрівна
Zhelezniak, Iryna Oleksandrivna
Косенко, Валентина Василівна
Kosenko, Valentyna Vasylivna
Keywords: педагогічні науки
евристична освіта
вища школа
середня школа
бібліографічний покажчик
бібліографія
вчені СумДПУ ім. А. С. Макаренка
pedagogical science
heuristic education
high school
middle school
bibliography index
bibliography
researchers SSPU of A. S. Makarenko
Issue Date: 2016
Citation: Микола Остапович Лазарєв [Текст] : (до 80-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Наукова бібліотека ; [укладачі: І. О. Железняк, В. В. Косенко ; редактори: В. В. Косенко, І. В. Сенча ; художнє оформлення І. В. Сенча]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 124 c. – (Серія «Видатні науковці університету» ; вип. 3).
Abstract: Покажчик присвячено Миколі Остаповичу Лазарєву, професору, кандидату педагогічних наук, Заслуженому працівнику освіти України, учителю, викладачу, завідувачу кафедри педагогічної творчості та освітніх технологій СумДПУ імені А. С. Макаренка, авторитетному українському вченому в галузі вивчення й практичного впровадження концепцій і технологій інноваційної евристичної освіти у вищій і середній школі. Професор М. О. Лазарєв – автор близько 200 публікацій. У покажчику представлено монографії, підручники, науково-методичні й навчальні посібники, статті, вміщені у наукових збірниках, матеріали наукових конференцій, публікації в періодичній пресі, фахових вітчизняних та наукових виданнях за період з 1976 по 2016 рр.
The index is devoted to Nikolai Lazarev, Professor, Ph. D., honored worker of Ukraine, teacher, lecturer, Head of the department of educational and creative educational technologies SSPU of A. S. Makarenko, authoritative Ukrainian scientist in the field of study and practical implementation of innovative concepts and heuristic technologies in higher education and high school. Professor M. Lazarev is the author of about 200 publications. The Index contains monographs, textbooks, scientific and methodological manuals, articles which are placed in scientific collections, materials of scientific conferences, publications in press, professional and domestic scientific journals for the period from 1976 to 2016.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1602
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lazarev.pdf11,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.