Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13544
Title: Загальновійськова підготовка
Other Titles: General Military Training
Authors: Іваній, Ігор Володимирович
Ivanii, Ihor Volodymyrovych
Keywords: Збройні Сили України
військові статути
військова справа
патріотичне виховання молоді
Armed Forces of Ukraine
military statutes
military affairs
patriotic education of youth
Issue Date: 2023
Publisher: CумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Загальновійськова підготовка [Текст] : методичні матеріали для вивчення дисципліни та організації самостійної роботи / укладач І. В. Іваній ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури, Кафедра теорії та методики фізичної культури. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,2023. – 51с.
Abstract: У методичних рекомендаціях розглянуті питання регламентування життя та діяльність Збройних Сил України, що визначаються військовими статутами, викладено зміст загальних і посадових військовослужбовців. Показано, що Статути Збройних Сил України – це зведення законів військової служби, на основі яких проходять повсякденне життя, виховання, навчання, бойова діяльність військ; у них роз’яснюється, як воїн має нести військову службу і навчатися військової справи, якими морально-бойовими якостями він повинен володіти, щоб бути надійним і вмілим захисником Батьківщини. Розглянуто обов’язки військовослужбовців, які повинні сумлінно вивчати військову справу, бойову техніку і зброю, запам’ятовувати все, чого їх навчають командири, зразково виконувати показані їм військові прийоми. Положення і вимоги статутів є обов’язковим для всіх військовослужбовців Збройних Сил України. Запропонований матеріал, безсумнівно, буде корисним шкільним педагогам, старшокласникам, а також студентам військових кафедр для забезпечення навчального процесу навчального процесу та патріотичного виховання молоді.
The methodical recommendations consider the issues of regulating the life and activities of the Armed Forces of Ukraine, which are determined by military statutes, and outline the content of general and official military personnel. It is shown that the Statutes of the Armed Forces of Ukraine are a summary of the laws of military service, on the basis of which the everyday life, education, training, and combat activities of the troops take place; they explain how a soldier should carry out military service and study military affairs, what moral and combat qualities he should possess in order to be a reliable and skilful defender of the Motherland. The duties of military personnel are considered, who must conscientiously study military affairs, combat equipment and weapons, memorize everything taught by their commanders, and perform exemplary military techniques shown to them. The provisions and requirements of the statutes are mandatory for all military personnel of the Armed Forces of Ukraine. The proposed material will undoubtedly be useful to school teachers, high school pupils, as well as students of military departments to ensure the educational process and patriotic education of young people.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13544
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні рекомендації_Іваній.pdf416,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.