Навчальні видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 31
 • Документ
  Історія фізкультурно-спортивного руху
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Іваній Ігор Володимирович; Ivanii Ihor Volodymyrovych
  В системі теоретичних та педагогічних дисциплін, що вивчаються на спеціалізованих факультетах та інститутів фізичної культури, учбовій дисципліні «Історія фізкультурно-спортивного руху» відводиться суттєве місце. Вказана дисципліна відноситься до профілюючих, так як є основою інших предметів, а джерелами її вивчення є архівні матеріали, літописи, археологічні та етнографічні дані, пам’ятники образотворчого мистецтва, кіно та фотоматеріали, документи урядових і неурядових організацій. У навчальному посібнику на системній основі викладено історію та розвиток фізкультурно-спортивного руху основних епох розвитку людства, від фізичної культури первісного суспільства до розвитку спортивно-ігрової системи Нового часу та проведення сучасних Олімпійських ігор. Представлено історію та розвиток найбільш популярних видів спорту сучасності. Надано історичні аспекти розвитку фізичної культури та спорту на теренах України. Запропонований увазі зацікавленого читача посібник матеріал буде корисним широкому колу здобувачів вищої освіти другого рівня викладачів вищої школи, фахівців з фізкультурно-спортивної роботи, які володіють достатнім обсягом теоретичних знань, практичних умінь і навичок.
 • Документ
  Загальновійськова підготовка
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Іваній Ігор Володимирович; Ivanii Ihor Volodymyrovych
  У методичних рекомендаціях розглянуті питання регламентування життя та діяльність Збройних Сил України, що визначаються військовими статутами, викладено зміст загальних і посадових військовослужбовців. Показано, що Статути Збройних Сил України – це зведення законів військової служби, на основі яких проходять повсякденне життя, виховання, навчання, бойова діяльність військ; у них роз’яснюється, як воїн має нести військову службу і навчатися військової справи, якими морально-бойовими якостями він повинен володіти, щоб бути надійним і вмілим захисником Батьківщини. Розглянуто обов’язки військовослужбовців, які повинні сумлінно вивчати військову справу, бойову техніку і зброю, запам’ятовувати все, чого їх навчають командири, зразково виконувати показані їм військові прийоми. Положення і вимоги статутів є обов’язковим для всіх військовослужбовців Збройних Сил України. Запропонований матеріал, безсумнівно, буде корисним шкільним педагогам, старшокласникам, а також студентам військових кафедр для забезпечення навчального процесу навчального процесу та патріотичного виховання молоді.
 • Документ
  Методичні рекомендації з організації та проведення виробничої практики за профілем майбутньої професії
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Прокопова Людмила Іванівна; Prokopova Liudmyla Ivanivna
  В методичних рекомендаціях, на основі узагальненого досвіду з організації та проведення виробничої практики за профілем майбутньої професії, розкриваються зміст і організаційні основи педагогічної діяльності студентів у закладах загальної середньої освіти. Даються зразки звітної документації щодо планування навчального процесу, організації і проведення фізкультурно-оздоровчих заходів в режимі навчального дня, в позаурочний час та науково-дослідної роботи. Робота рекомендована для студентів спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура) факультетів та інститутів фізичної культури педагогічних університетів.
 • Документ
  Робочий зошит студента-практиканта з виробничої практики за профілем майбутньої професії
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Прокопова Людмила Іванівна; Prokopova Liudmyla Ivanivna
  У робочому зошиті викладені бланки документів з виробничої практики за профілем майбутньої професії у закладах загальної середньої освіти, які допоможуть студентам виконати завдання з виробничої практики і сприятимуть в оформленні звітної документації. Методичні рекомендації пропонуються вчителям фізичної культури, керівникам практик та студентам усіх форм навчання за спеціальністю 014 Середня освіта (фізична культура) факультетів та інститутів фізичної культури педагогічних університетів.
 • Документ
  Програма комплексного державного іспиту з теорії і методики фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Прокопова Людмила Іванівна; Prokopova Liudmyla Ivanivna; Лоза Тетяна Олександрівна; Loza Tetiana Oleksandrivna; Гвоздецька Світлана Володимирівна; Hvozdetska Svitlana Volodymyrivna
  Атестація здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) проводиться у формі комплексного іспиту за фахом, захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачою документу державного зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Вчитель фізичної культури. Організатор спортивно-масової та анімаційної роботи або Вчитель фізичної культури. Вчитель предмету «Захист України». Відповідно до навчального плану за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Фізична культура)» вибрано структуру завдань державної атестації випускників згідно з наступним варіантом: захист кваліфікаційної роботи та комплексний державний іспит за фахом, який складається з трьох розділів: перший – теорія і методики фізичного виховання; другий – теорія та практика навчання і виховання; третій – загальна та соціальна психологія. Мета комплексного державного іспиту – контроль та оцінка рівня компетентностей випускника, отриманих студентом протягом навчання; виявлення навичок вирішення практичних завдань, конкретного аналізу проблемних ситуацій. Керуючись принципами гуманізму, демократизму, принципами організації процесу фізичного виховання і враховуючи національні засади виховання та регіональні особливості, передовий вітчизняний і світовий досвід, з метою формування системи знань про фізичну культуру, яка відповідає сучасності і віковим особливостям різного контингенту населення в процесі фізичного виховання, випускник повинен показати володіння фаховими компетентностями.
 • Документ
  Робочий зошит для самостійих робіт з теорії та методики фізичного виховання
  (СумДПУ ім А. С. Макаренка, 2020) Прокопова Людмила Іванівна; Prokopova Liudmyla Ivanivna
  Методичні рекомендації написано відповідно до програми курсу «Теорія і методика фізичного виховання» для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт та 227 Фізична терапія і ерготерапія. Самостійна робота – це специфічний вид діяльності, який спрямований на зміцнення і поглиблення знань студентів з теорії та методики фізичного виховання, активізацію їх пізнавальної діяльності; формування умінь використовувати знання в ситуаціях, які моделюють професійно-педагогічну діяльність; навичок самостійної роботи з науковою та методичною літературою.
 • Документ
  Робочий зошит студента-практиканта
  (Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020) Прокопова Людмила Іванівна; Prokopova Liudmyla Ivanivna
  У методичних рекомендаціях на основі узагальненого досвіду з організації та проведення педагогічної практики розкриваються зміст і організаційні основи педагогічної діяльності студентів у загальноосвітніх навчальних закладах. Даються рекомендації щодо планування навчального процесу, організації і проведення фізкультурно-оздоровчих заходів в режимі навчального дня та у позаурочний час, науково-дослідної роботи. Виробнича практика студентів Навчально-наукового інституту фізичної культури проводиться на різних базах закладів загальної середньої освіти і дає можливість визначити їх рівень професійної компетентності, показує готовність студента до організації і проведення власної педагогічної діяльності з використанням новітніх навчальних технологій, особистісно-орієнтованого навчання в умовах творчого саморозвитку на визначеній кваліфікацією посаді.
 • Документ
  Термінологія сучасних силових одноборств та спортивної боротьби
  (2020) Лазоренко Сергій Анатолійович; Lazorenko Serhii Anatoliiovych; Балашов Дмитро Іванович; Balashov Dmytro Ivanovych; Лазоренко Станіслав Сергійович; Lazorenko Stanislav Serhiiovych
  У словнику розкрито зміст термінів, які використовуються під час вивчення таких навчальних дисциплін: «Атлетизм», «Одноборства з методикою викладання», «Боротьба та методика викладання», «Силові одноборства», «Тренажери» тощо; у практичній діяльності в ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ; у спортивних клубах та під час проходження тренерської практики. Розраховано для студентів та викладачів інститутів фізичної культури, факультетів фізичної культури, тренерів та інструкторів позанавчальних освітніх закладів різних форм власності.
 • Документ
  Розвиток координаційних здібностей в легкій атлетиці
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020) Гудим Микола Павлович; Гудим Світлана Василівна; Рибалко Петро Федорович; Hudym Mykola Pavlovych; Hudym Svitlana Vasylivna; Rybalko Petro Fedorovych
  У навчально-методичному посібнику представлені результати досліджень по розвитку координаційних здібностей як засобу для підвищення ефективності вивчення техніки виконання різних видів легкої атлетики. Встановлений багатовимірний характер взаємодії та взаємообумовленості координаційних здібностей. Надається аналіз техніки різновидів легкоатлетичних стрибків та метань на різних етапах підготовки. Наданий систематизований навчально-методичний матеріал організації тренувальних занять як для початківців, так і для досвідчених практикуючих тренерів. Представлений посібник відповідає вимогам, що пред’являються до сучасних навчальних та навчально-методичних посібників і може бути рекомендований до використання у навчальному процесі з фізичної підготовки студентської молоді.
 • Документ
  Робоча програма з педагогічної практики в школі
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020) Прокопова Людмила Іванівна; Prokopova Liudmyla Ivanivna
  Навчально-методичний посібник містить приклади розробки залікової документації з педагогічної практики. Усі документи мають схематичне зображення, що вигідно відрізняє даний посібник від інших, а також надає можливість студентам створити уяву про зміст документу в цілому і розібратися в навчальній та звітній документації учителя фізичної культури. Документація складена відповідно до оновлених програм з фізичної культури для учнів 5-9 та 10-11 класів. Для вчителів фізичної культури, викладачів закладів вищої освіти і студентів відповідного фаху педагогічних навчальних закладів.
 • Документ
  Програма з педагогічної практики (виробничої) у молодшій школі
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020) Прокопова Людмила Іванівна; Prokopova Liudmyla Ivanivna
  У сучасних умовах модернізації вищої освіти України, її євроінтегрування актуалізується проблема професіоналізації університетської підготовки майбутніх фахівців. Такий підхід передбачає орієнтацію змісту, форм, методів і технологій професійної підготовки на формування у майбутніх учителів практичних навичок роботи, професійних компетентностей, що уможливить ефективне здійснення ними педагогічної діяльності з фізичної культури в умовах початкової школи. Готовність майбутнього вчителя фізичної культури до практичної роботи з учнями визначається рівнем його теоретичної та практичної підготовки. Теоретична – передбачає сформованість у студента низки компетентностей, передусім системи знань з фізичної культури, психолого-педагогічних знань, умінь і навичок, закономірностей процесу навчання і практичної діяльності в ньому, методики формування умінь і навичок. Практична готовність (уміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності) майбутнього педагога формується у процесі опанування ним досвіду професійної діяльності під час навчання у вищій школі, передусім у процесі проходження педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти. Майбутній учитель не лише опановує професійні компетентності, а й вчиться вирішувати практичні питання педагогічного змісту. Професійна компетентність майбутніх учителів фізичної культури – це нормативна комплексно-інтегративна характеристика особистості, яка визначає її готовність та здатність до виконання функцій професійної діяльності, ефективного вирішення навчально-виховних завдань, орієнтує на постійне професійне удосконалення та актуалізацію творчого потенціалу на основі використання набутих знань, професійного та життєвого досвіду, цінностей, здібностей та професійно-значущих якостей. Педагогічна практика одна із активних і основних форм навчання, зв'язуюча ланка між теоретичним навчанням та самостійною практичною діяльністю студентів. Має статус обов'язкової і закінчується захистом документації з педагогічної практики на комісії. Комісія у складі завідувача з навчальної та виробничої практик університету, завідувача кафедри, керівника практики від кафедри, методистів з фаху на підставі наданих студентом-практикантом матеріалів практики, оцінює роботу студента, який отримує диференційований залік. Діяльність студентів під час педагогічної практики є аналогом професійної діяльності вчителя, адекватна змісту і структурі педагогічної діяльності, організовується в реальних умовах школи. Вона характеризується тим же розмаїттям стосунків і функцій, що й діяльність учителя.
 • Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни методика викладання фізичного виховання у закладах вищої освіти
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019) Лоза Тетяна Олександрівна; Прокопова Людмила Іванівна; Loza Tetiana Oleksandrivna; Prokopova Liudmyla Ivanivna
  Програма дає повну уяву про систему підготовки висококваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця для закладів вищої освіти. Посібник передбачає планове, поетапне засвоєння студентами практичних та професійних знань, які передбачають системність і структурування навчально-виховного процесу і базуються на індивідуалізації та диференціації навчання, забезпечують стимулюючу і розвивальну функції отриманих знань, їх самостійність і мобільність у процесі особистісно-орієнтовного навчання. Навчально-методичний посібник – це навчально-методичний комплекс, який розрахований на магістрів, викладачів закладів вищої освіти.
 • Документ
  Курс лекцій "Теорія фізичної культури, фізичне виховання різних груп населення"
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013) Дубинська Оксана Яківна; Dubynska Oksana Yakivna
  У посібнику викладено теоретичний матеріал спрямований на навчально-методичне забезпечення викладання дисципліни «Теорія фізичної культури, фізичне виховання різних груп населення». Навчально-методичний посібник складено згідно з програмою з дисципліни «Теорія фізичної культури, фізичне виховання різних груп населення» для студентів педагогічних та фізкультурних вищих навчальних закладів. У рукопису посібника розглядаються загальні основи теорії фізичної культури, висвітлені основні положення методики фізичного виховання з різними групами населення, основні закономірності оздоровчої фізичної культури та рекреації, що визначають формування змісту програм фізкультурно-оздоровчих занять, приділена увага контролю ефективності занять. Достатньо повно розглянуті теоретичні, методичні, практичні аспекти побудови занять оздоровчим фітнесом, значну його частину займають практичні рекомендації, де слід відзначити застосування різноманітних засобів оздоровчого фітнесу з різними групами населення приведені методичні вказівки щодо використання окремих видів вправ оздоровчої спрямованості та наведені принципи, способи та методи оздоровчого тренування, що обумовлюють ефективність не тільки навчання фізичним вправам оздоровчого характеру, а й процесу підвищення рухової активності.
 • Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень»
  (ФОП Цьома С.П., 2019-09) Томенко Олександр Анатолійович; Tomenko Oleksandr Anatoliiovych
  Посібник дає повну уяву про зміст обов’язкової навчальної дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень». У ньому викладено зміст навчально-методичного комплексу, програми, робочої програми, лекційного курсу, вказівок до семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень». Праця розрахована на використання студентами, науковими керівниками і спрямований на забезпечення методологічної, загальнотеоретичної підготовки до виконання наукових досліджень у межах кваліфікаційних робіт.
 • Документ
  Професійно-прикладна фізична підготовка
  (ФОП Цьома С. П., 2017) Гвоздецька Світлана Володимирівна; Hvozdetska Svitlana Volodymyrivna; Чередніченко Сергій Вікторович; Cherednichenko Serhii Viktorovych; Рибалко Петро Федорович; Rybalko Petro Fedorovych
  У навчально-методичному посібнику на системній основі викладена історія становлення і розвитку прикладної фізичної культури, місце професійно-прикладної фізичної підготовки у сучасній системі фізичного виховання та основи її методики. Видання призначене для студентів-магістрантів навчальнонаукового інституту фізичної культури СумДПУ ім. А. С. Макаренка, а також студентів інших вищих навчальних закладів спеціальності 014 Середня освіта (Фізичне виховання).
 • Документ
  Програма фахового вступного випробування з теорії і методики фізичного виховання
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016) Томенко Олександр Анатолійович; Tomenko Oleksandr Anatoliiovych; Гвоздецька Світлана Володимирівна; Hvozdetska Svitlana Volodymyrivna; Лянной Михайло Олегович; Liannoi Mykhailo Olehovych
  У програмі визначене основне коло завдань, необхідних для всупного екзамену за ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальності 014 Середня освіта (Фізичне виховання). Запропоновано питання для підготовки до вступних іспитів. Визначено критерії оцінювання знань. Рекомендовано літературу. Видання призначене для випускників-бакалаврів навчально-наукового інституту фізичної культури СумДПУ ім. А. С. Макаренка поточного та попередніх років, а також випускників-бакалаврів інших вищих навчальних закладів спеціальності 014 Середня освіта (Фізичне виховання).
 • Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни теорія і методика фізичного виховання
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019) Прокопова Людмила Іванівна; Prokopova Liudmyla Ivanivna; Лоза Тетяна Олександрівна; Loza Tetiana Oleksandrivna; Гвоздецька Світлана Володимирівна; Hvozdetska Svitlana Volodymyrivna
  Програма має наскрізний характер і дає повну уяву про систему підготовки висококваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця для закладів загальної середньої освіти та спортивних організацій з різним контингентом населення. Посібник передбачає планове, поетапне засвоєння студентами практичних та професійних знань, які передбачають системність і структурування навчально-виховного процесу і базуються на індивідуалізації та диференціації навчання, забезпечують стимулюючу і розвивальну функції отриманих знань, їх самостійність і мобільність у процесі особистісно-орієнтовного навчання. Для кожного етапу навчання програма дає рекомендації щодо оформлення документів учителя фізичної культури. Навчально-методичний посібник – це навчально-методичний комплекс, який розрахований на студентів, магістрів, вчителів фізичної культури, викладачів закладів вищої освіти.
 • Документ
  Методичні рекомендації з написання курсових робіт освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура)
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018) Прокопова Людмила Іванівна; Prokopova Liudmyla Ivanivna; Гвоздецька Світлана Володимирівна; Hvozdetska Svitlana Volodymyrivna
  Курсова робота є одним із видів наукової роботи, самостійним навчально-науковим дослідженням студента, виконується на кожному курсі з певної дисципліни або з двох-трьох дисциплін одного спрямування. Виконання курсової роботи має за мету дати студентам навички проведення наукового дослідження, розвинути у них навички творчої самостійної роботи, оволодіння загальнонауковими і спеціальними методами сучасних наукових досліджень, поглибленим вивченням будь-якого питання, теми навчальної дисципліни. Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих закладах освіти України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного завдання.
 • Документ
  Програма підсумкової атестації з дисципліни «Теорія фізичної культури, фізичне виховання різних груп населення»
  (СумДПУ імені А. С. Макаренака, 2019) Лоза Тетяна Олександрівна; Дубинська Оксана Яківна; Loza Tetiana Oleksandrivna; Dubynska Oksana Yakivna
  У програмі визначене основне коло знань необхідних магістранту закладу вищої освіти для підготовки до підсумкової атестації з дисципліни: «Теорія фізичної культури, фізичне виховання різних груп населення». Запропоновані питання для підготовки до іспитів. Методичні рекомендації призначені для магістрантів, викладачів вузів.
 • Документ
  Проблеми стану здоров`я різних груп населення та шляхи їх вирішення
  (Scince and Edukation a New Dimension. Numanities and Social Sciences,VI(28),I:169, 2018-06) Лоза Тетяна Олександрівна; Loza Tetiana Oleksandrivna; Лях Михайло Вікторович; Liakh Mykhailo Viktorovych
  Цель – изучить проблемы и факторы которые влияют на состояние здоровья разных групп населения. Анализ литературы позволил определить некоторые аспекты этой проблемы: личностное индивидуальное стремление к здоровью; общественное значение состояния здоровья каждого индивида и всего населения в целом; создание новых действующих систем, обеспечивающих здоровье (укрепление, сохранение и восстановление); самоподготовка и государственная поддержка всех, кто будет заниматься проблемами здоровья с разными группами населения. Доведено оздоровительное значение двигательной активности на всех этапах жизни человека и необходимость внедрения оздоровительной тренировки для улучшения состояния здоровья. Проведенные исследования позволили сформулировать такое определение понятия здоровья: «Здоровье это психофизическое состояние человека которое, характеризуется отсутствием патологических изменений и функциональным состоянием достаточным для полноценной биосоциальной адаптации и сохранения физической и психологической работоспособности в условиях природной среды жизнедеятельности». Использование средств физической культуры для оптимизации всего этого состояния в значительной степени будет связано с использованием индивидуальных оздоровительно тренировочных программ и мощных мотивационных психолого-социальных установок на укрепление и сохранение здоровья. Определены четыре основных режима двигательной активности (оздоровительный, тренировочный, режим поддержки спортивного долголетия, щадящий – реабилитационный) для разных состояний здоровья человека. Обозначены, систематизированы и обобщены факторы, а также показана их взаимосвязь, которая определяет возможность и надежность достижения цели оздоровления. Полученные результаты исследования могут быть использованы как базовая основа в составлении оздоровительных тренировочных программ для обеспечения эффективного решения задач физического воспитания с разными группами населения.