Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13162
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2023-03-17T09:20:06Z-
dc.date.available2023-03-17T09:20:06Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationІнноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін [Текст] : матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 грудня 2022 року, м. Суми / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.:), М. А. Бойченко (відповідальний редактор), А. А. Сбруєва, А. К. Куліченко,та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – 123 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13162-
dc.description.abstractЗбірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін». У матеріалах конференції розглядаються стратегічні перспективи розвитку вищої освіти в національному, європейському та глобальному контекстах; традиції та інновації професійної підготовки викладача вищої школи та менеджера освіти; виклики та перспективи підготовки фахівця для ХХІ століття; формування трансверсальних компетентностей здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня в умовах розвитку інноваційного освітнього середовища засобами дистанційного навчанняuk_UA
dc.description.abstractThe collection contains the materials of the International Scientific and Practical Conference "Innovative development of higher education: global, European and national dimensions of change". The materials of the conference consider the strategic prospects of development higher education in national, European and global contexts; traditions and innovations in the professional training of higher school teachers and education managers; challenges and prospects of specialist training for the 21st century; formation of transversal competencies of higher education seekers of the third (educational and scientific) level in the conditions development of an innovative educational environment by means of distance learninguk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherСумДПУ імені А. С. Макаренкаuk_UA
dc.subjectінноваційний розвитокuk_UA
dc.subjectвища освітаuk_UA
dc.subjectдистанційне навчанняuk_UA
dc.subjectвища педагогічна освіта в Україніuk_UA
dc.subjectвища педагогічна освіта в Європейському Союзіuk_UA
dc.subjectвища педагогічна освіта в світіuk_UA
dc.subjectстратегіяuk_UA
dc.subjectкомпетентністьuk_UA
dc.subjectмодернізаціяuk_UA
dc.subjectinnovative developmentuk_UA
dc.subjecthigher educationuk_UA
dc.subjectdistance learninguk_UA
dc.subjecthigher pedagogical education in Ukraineuk_UA
dc.subjecthigher pedagogical education in the EUuk_UA
dc.subjecthigher pedagogical education in the worlduk_UA
dc.subjectmodernizationuk_UA
dc.subjectstrategyuk_UA
dc.subjectcompetenceuk_UA
dc.titleІнноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змінuk_UA
dc.title.alternativeInnovative Development of Higher Education: Global, European and National Dimensions of Changeuk_UA
dc.typeCollectionuk_UA
dc.udc.udc378.091:001.895](477:4)(063)uk_UA
Appears in Collections:Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
збірник-матеріалів.pdf1,47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.