Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13162
Title: Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін
Other Titles: Innovative Development of Higher Education: Global, European and National Dimensions of Change
Keywords: інноваційний розвиток
вища освіта
дистанційне навчання
вища педагогічна освіта в Україні
вища педагогічна освіта в Європейському Союзі
вища педагогічна освіта в світі
стратегія
компетентність
модернізація
innovative development
higher education
distance learning
higher pedagogical education in Ukraine
higher pedagogical education in the EU
higher pedagogical education in the world
modernization
strategy
competence
Issue Date: 2022
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін [Текст] : матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 грудня 2022 року, м. Суми / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.:), М. А. Бойченко (відповідальний редактор), А. А. Сбруєва, А. К. Куліченко,та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – 123 с.
Abstract: Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін». У матеріалах конференції розглядаються стратегічні перспективи розвитку вищої освіти в національному, європейському та глобальному контекстах; традиції та інновації професійної підготовки викладача вищої школи та менеджера освіти; виклики та перспективи підготовки фахівця для ХХІ століття; формування трансверсальних компетентностей здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня в умовах розвитку інноваційного освітнього середовища засобами дистанційного навчання
The collection contains the materials of the International Scientific and Practical Conference "Innovative development of higher education: global, European and national dimensions of change". The materials of the conference consider the strategic prospects of development higher education in national, European and global contexts; traditions and innovations in the professional training of higher school teachers and education managers; challenges and prospects of specialist training for the 21st century; formation of transversal competencies of higher education seekers of the third (educational and scientific) level in the conditions development of an innovative educational environment by means of distance learning
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13162
Appears in Collections:Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
збірник-матеріалів.pdf1,47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.