Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12871
Title: Інноваційні і цифрові технології у процесі підготовки спортсменів в умовах формального і неформального навчання
Other Titles: Innovative and Digital Technologies in the Process of Training Athletes in the Conditions of Formal and Informal Training
Keywords: СумДПУ імені А. С. Макаренка
технологія підготовки спортсменів
тренування спортсменів
формальне і неформальне навчання
SSPU of A. S. Makarenko
technology of training athletes
training of athletes
formal and informal education
Issue Date: 2022
Citation: Інноваційні і цифрові технології у процесі підготовки спортсменів в умовах формального і неформального навчання [Текст] : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5 жовтня 2022 р. / ред. кол. : М. О. Лянной, Д. В. Бермудес, В. В. Ворона та ін. ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – 114 с.
Abstract: У збірнику презентовано тези доповідей студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів та фахівців з фізичної культури і спорту з питань інноваційних і інформаційних технологій підготовки спортсменів в умовах формального і неформального навчання. Матеріали науково-практичної конференції є апробацією результатів досліджень, що можуть використовуватися в процесі професійної діяльності вчителів фізичної культури, тренерів з видів спорту та оздоровчої фізичної культури, а також у процесі підготовки спортсменів різної кваліфікації.
The collection presents abstracts of reports of students, masters, postgraduates, teachers and specialists in physical culture and sports on the issues of innovative and informational technologies for the training of athletes in the conditions of formal and informal education. The materials of the scientific and practical conference are an approbation of research results that can be used in the process of professional activity of physical education teachers, sports coaches and recreational physical education, as well as in the process of training athletes of various qualifications.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12871
Appears in Collections:Інноваційні і цифрові технології у процесі підготовки спортсменів в умовах формального і неформального навчанняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.