Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12853
Title: Сучасні проблеми фізичної терапії та ерготерапії: теорія і практика
Other Titles: Modern Problems of Physical Therapy and Occupational Therapy: Theory and Practice
Keywords: СумДПУ імені А. С. Макаренка
фізична реабілітація
фізична терапія
відновлення здоров’я
здоров’я різних груп населення
арт-терапія
ерготерапія
спортивна медицина
адаптивне фізичне виховання
SSPU of A. S. Makarenko
physical rehabilitation
physical therapy
health recovery
health of various populations
art therapy
еrgotherapy
sports medicine
adaptive physical education
Issue Date: 2022
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Сучасні проблеми фізичної терапії та ерготерапії: теорія і практика [Текст] : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції приуроченої Всесвітнім дням фізичного терапевта та ерготерапевта, (м. Суми, 30 вересня 2022 року) / редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. М. Звіряка [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – 135 с.
Abstract: Збірник складають наукові статті студентів, аспірантів, науковців, практиків з актуальних проблем фізичної терапії та ерготерапії; сучасних інноваційних та оздоровчих технологій у сфері фізичної терапії та ерготерапії; нетрадиційних методів реабілітації; підвищення якості підготовки фахівців у сфері фізичної терапії та ерготерапії, а також історичних, правлінських та організаційно-економічних аспектів розвитку фізичної терапії та ерготерапії в Україні та світі.
The collection consists of scientific articles by students, graduate students, scientists, and practitioners on current problems of physical therapy and occupational therapy; modern innovative and health technologies in the field of physical therapy and occupational therapy; non-traditional methods of rehabilitation; improving the quality of training of specialists in the field of physical therapy and occupational therapy, as well as historical, managerial and organizational and economic aspects of the development of physical therapy and occupational therapy in Ukraine and the world.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12853
Appears in Collections:Сучасні проблеми фізичної терапії та ерготерапії: теорія і практикаItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.