Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12058
Title: Сучасні проблеми фізичної терапії та ерготерапії: теорія і практика
Other Titles: Modern Problems of Physical Therapy and Occupational Therapy: Theory and Practice
Keywords: СумДПУ імені А. С. Макаренка
вища освіта Сумщини
фізична терапія
ерготерапія
реабілітація
оздоровчі технології
нетрадиційні методи реабілітації
SSPU of A. S. Makarenko
higher education in Sumy region
physical therapy
occupational therapy
rehabilitation
health technologies
non-traditional methods of rehabilitation
Issue Date: 2021
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Сучасні проблеми фізичної терапії та ерготерапії: теорія і практика [Текст] : матеріали І Регіональної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітнім дням фізичного терапевта та ерготерапевта, 30 вересня 2021 року / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Кафедра здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії ; редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. І. Міхеєнко та інші. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – 123 с.
Abstract: Збірник складають наукові статті студентів, аспірантів, молодих науковців з актуальних проблем фізичної терапії та ерготерапії; сучасних інноваційних та оздоровчих технологій у сфері фізичної терапії та ерготерапії; нетрадиційних методів реабілітації; підвищення якості підготовки фахівців у сфері фізичної терапії та ерготерапії, а також історичних, управлінських та організаційно-економічних аспектів розвитку фізичної терапії та ерготерапії в Україні та світі.
The collection consists of scientific articles by students, graduate students, young scientists on current issues of physical therapy and occupational therapy; modern innovative and health technologies in the field of physical therapy and occupational therapy; non-traditional methods of rehabilitation; improving the quality of training in the field of physical therapy and occupational therapy, as well as historical, managerial and organizational and economic aspects of the development of physical therapy and occupational therapy in Ukraine and the world.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12058
Appears in Collections:Сучасні проблеми фізичної терапії та ерготерапії: теорія і практика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchasni_problemi_terap_ta_ergoterap_2021.pdf1,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.