Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11802
Title: Проблеми перекладу англомовних економічних текстів
Other Titles: Problems of English Economic Texts Translation
Authors: Школяренко, Віра Іванівна
Shkoliarenko, Vira Ivanivna
Кончаков, Антон Сергійович
Konchakov, Anton Serhiiovych
Keywords: економічна термінологія
лінгвістичне моделювання
термінологічні одиниці англійської мови
лексико-семантичні особливості
когнітивно-функціональний підхід у перекладі
economic terminology
linguistic modelling
terminological units of English
lexical-semantic features
cognitive-functional approach in translation
Issue Date: 2021
Citation: Кончаков, А. С. Проблеми перекладу англомовних економічних текстів [Текст] : магістер. робота / А. С. Кончаков ; науковий керівник В. І. Школяренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 124 с.
Abstract: У магістерській роботі проаналізовано основні проблеми та особливості перекладу англійських економічних термінів українською мовою. Ґрунтовно проаналізовано основні прийоми перекладу. Розглянуто лексичні та граматичні явища, що спричиняють труднощі перекладу англійської економічної термінології.
The master’s thesis analyses the main problems and features of translating English economic terms into Ukrainian. The main translation techniques are thoroughly analysed. Lexical and grammatical phenomena that cause difficulties in translating English economic terminology are considered.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11802
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.