Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11669
Title: Джерела фінансування інноваційного розвитку України
Other Titles: Sources of Financing the Innovative Development of Ukraine
Authors: Сакунова, Ю. О.
Ковтун, Галина Іванівна
Sakunova, Yu. O.
Kovtun, Halyna Ivanivna
Keywords: інноваційні процеси
модернізація виробництва
фінансові механізми інноваційного розвитку
фінансування
кредитування
самофінансування
innovation processes
modernization of production
financial mechanisms of innovative development
financing
crediting
self-financing
Issue Date: 2020
Citation: Сакунова, Ю. О. Джерела фінансування інноваційного розвитку України / Ю. О. Сакунова, Ковтун, Г. І. // Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи : збірник тез VІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, (м. Київ, 2 грудня 2020 р.). – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. – С. 192–196.
Abstract: Доведено необхідність становлення в незалежній Україні інноваційної моделі розвитку економіки, котра сприятиме модернізації виробництва, підвищенню конкурентоспроможності національної економіки, покращенню експортного потенціалу країни у світовому науково-технологічному просторі, досягненню високих темпів зростання в умовах сталого економічного розвитку.
The necessity of establishing an innovative model of economic development in independent Ukraine, which will promote modernization of production, increase the competitiveness of the national economy, improve the country's export potential in the world scientific and technological space, achieve high growth in sustainable economic development.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11669
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sakunova_Kovtun_Dzherela.pdf896,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.