Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11626
Title: Теоретичні засади вивчення мовних засобів на уроках української мови (на матеріалі пісень сучасних гуртів)
Other Titles: Theoretical Foundations of Studying Language Means in Ukrainian Language Lessons Based on the Material of Songs of Modern Groups
Authors: Громова, Наталія Василівна
Hromova, Nataliia Vasylivna
Білик, Каріна Вікторівна
Bilyk, Karina Viktorivna
Keywords: мовний образ
пісня
інновація
лексика
language image
song
innovation
lexical material
Issue Date: 2021
Citation: Білик, К. В. Теоретичні засади вивчення мовних засобів на уроках української мови (на матеріалі пісень сучасних гуртів) [Текст] / К. В. Білик ; наук. керівник Н. В. Громова // Актуальні питання філології та методології : збірник статей студентів / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології ; [гол.ред.: В. В. Герман]. – Суми : Фабрика друку, 2021. – С. 13–17.
Abstract: У статті досліджено сучасні підходи щодо вивчення пісенної образної мови на уроках української мови, представлено класифікацію інноваційних педагогічних технологій та визначено їх місце у контексті освітнього процесу, а також методику використання сучасної пісні.
The article examines the work on the use of innovative approaches to the study of the figurative language of the Ukrainian language, presents a classification of innovative pedagogical technologies and defines their place in the context of the educational process, as well as methods of using modern songs. to teach figurative linguistic means in the lessons of the Ukrainian language.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11626
Appears in Collections:Актуальні питання філології та методології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilyk teoretychni.pdf585,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.