Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11475
Title: Енергетична безпека підприємства в регіональному аспекті
Other Titles: Energy Security of the Enterprise in the Regional Aspect
Authors: Самодай, Валентина Петрівна
Samodai, Valentyna Petrivna
Шелест, Никита Юрійович
Shelest, Nykyta Yuriiovych
Keywords: енергетичної безпеки підприємства
самоврядні території
територіальні одиниці
операційна діяльність
енергетична ефективність
сталий розвиток
energy security of the enterprise
self-governing territories
territorial units
operational activities
energy efficiency
sustainable development
Issue Date: 2021
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Шелест, Н. Ю. Енергетична безпека підприємства в регіональному аспекті [Текст] : бакалавр. робота / Н. Ю. Шелест ; науковий керівник В. П. Самодай. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 66 с.
Abstract: Виявлено сутність й функцій страхування у ринковій економіці, обґрунтовано необхідність страхового захисту та визначено роль категорії страхування у системі економічних відносин. Висвітлено структури страхування та механізм взаємодії його суб’єктів у ринковій економіці. Подано характеристику міжнародного ринку страхування за макроекономічними показниками, висвітлено практики страхування у країнах із ринковою економікою для практичного застосування в умовах України. Визначено на основі порівняльно-правового аналітичного дослідження системи правового забезпечення та методи впливу держави на страховий ринок основних напрямів удосконалення національного законодавства, його адаптації та гармонізації до європейських норм і стандартів, вдосконалено способи і форми державного регулювання страхової діяльності в Україні. Систематизовано структури, подано оцінку сучасного стану й тенденцій розвитку національного ринку страхування в умовах переходу до економіки ринкового типу, визначено форми і напрями страхової діяльності, що найбільше відповідають сучасному соціально-економічному стану, потребам держави та усіх ринкових суб’єктів.
Виявлено сутність й функцій страхування у ринковій економіці, обґрунтовано необхідність страхового захисту та визначено роль категорії страхування у системі економічних відносин. Висвітлено структури страхування та механізм взаємодії його суб’єктів у ринковій економіці. Подано характеристику міжнародного ринку страхування за макроекономічними показниками, висвітлено практики страхування у країнах із ринковою економікою для практичного застосування в умовах України. Визначено на основі порівняльно-правового аналітичного дослідження системи правового забезпечення та методи впливу держави на страховий ринок основних напрямів удосконалення національного законодавства, його адаптації та гармонізації до європейських норм і стандартів, вдосконалено способи і форми державного регулювання страхової діяльності в Україні. Систематизовано структури, подано оцінку сучасного стану й тенденцій розвитку національного ринку страхування в умовах переходу до економіки ринкового типу, визначено форми і напрями страхової діяльності, що найбільше відповідають сучасному соціально-економічному стану, потребам держави та усіх ринкових суб’єктів.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11475
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шелест_файл_.pdf1,6 MBAdobe PDFView/Open
Шелест_рец.pdf96,49 kBAdobe PDFView/Open
Шелест_протокол.pdf53,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.