Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 12 з 12
 • Документ
  Розробка фінансової стратегії підприємства
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Бірюкова Оксана Анатоліївна; Biriukova Oksana Anatoliivna; Божкова Вікторія Вікторівна; Bozhkova Viktoriia Viktorivna
  Об’єкт дослідження – фінансові результати діяльності ТОВ «Фінансовий системний інтегральний сервіс». Предметом дослідження є механізм розробки фінансової стратегії підприємства. Мета магістерської роботи – розробка фінансової стратегії підприємства на підставі проведення комплексного дослідження фінансових результатів його діяльності. У магістерській роботі розглянуто теоретичні та методологічні аспекти розробки стратегії підприємства; проведено комплексний аналіз фінансових результатів діяльності ТОВ «Фінансовий системний інтегральний сервіс» та її фінансового стану; проведено обґрунтування та розробку фінансової стратегії підприємства з використанням матриці фінансових стратегій.
 • Документ
  Напрями покращення економічних показників діяльності підприємства
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Коденець Ірина Анатоліївна; Kodenets Iryna Anatoliivna; Онопрієнко Ірина Миколаївна; Onopriienko Iryna Mykolaivna
  Об’єкт дослідження – економічні показники діяльності ТОВ «Фінансовий системний інтегральний сервіс». Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних та практичних проблем, пов’язаних з аналізом та покращенням економічних показників діяльності підприємства. Мета виконання магістерської роботи – пошук резервів та розробка заходів щодо покращення економічних показників діяльності ТОВ «Фінансовий системний інтегральний сервіс». У магістерській роботі розглянуто теоретичні та методологічні засади аналізу економічних показників діяльності підприємства, проведено аналіз економічних показників діяльності підприємства, визначено шляхи їх покращення, запропоновано комплекс економічних та організаційно- технічних заходів щодо покращення економічних показників діяльності підприємства.
 • Документ
  Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів на підприємстві
  (2021) Чжан Хаосян; Chzhan Khaosian; Кудріна Ольга Юріївна; Kudrina Olha Yuriivna
  Об’єкт дослідження – процес формування, використання та відновлення основних фондів ТОВ «Фінансовий системний інтегральний сервіс». Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних проблем формування й ефективного використання основних фондів підприємства. Мета виконання магістерської роботи – розробка напрямів підвищення ефективності використання основних фондів підприємства. У магістерській роботі розглянуті теоретичні та методичні основи використання основних фондів, проведений аналіз ефективності використання основних фондів і досліджені питання підвищення ефективності використання основних фондів підприємства. Визначені резерви, шляхи і розроблені організаційно-технічні і економічні заходи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства.
 • Документ
  Аналіз структури капіталу підприємства та її оптимізація
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Козубенко Ірина Анатоліївна; Kozubenko Iryna Anatoliivna; Божкова Вікторія Вікторівна; Bozhkova Viktoriia Viktorivna
  Об’єкт дослідження – капітал ТОВ «Фарма системний інтегральний сервіс». Предметом дослідження є методи прогнозування оптимальної структури капіталу підприємства. Мета магістерської роботи – на підставі проведеного аналізу використання капіталу підприємства провести розрахунок оптимальної його структури. У магістерській роботі розглянуто теоретичні та методичні основи поняття капіталу підприємства, досліджено питання структури капіталу та методик визначення оптимальної структури капіталу підприємства, проведено аналіз стану, структури та використання капіталу підприємства, проведено прогнозування оптимальної структури підприємства за допомогою управління величиною ефекту фінансового левериджу та за критерієм мінімізації фінансового ризику.
 • Документ
  Діагностика фінансово-економічної діяльності підприємства та можливості поліпшення її результатів
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Остапенко Олена Анатоліївна; Ostapenko Olena Anatoliivna; Кудріна Ольга Юріївна; Kudrina Olha Yuriivna
  Об’єкт дослідження – фінансово-економічна діяльність ТОВ «Медтехніка-Суми». Предметом дослідження є принципи, методи та практичні аспекти діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства та підвищення її ефективності. Мета магістерської роботи – діагностика фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка й обґрунтування пропозицій щодо підвищення її результативності. У магістерській роботі розглянуто теоретичні та методичні засади діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства, досліджено можливості підвищення результативності фінансово-економічної діяльності ТОВ «Медтехніка-Суми», запропоновано заходи щодо її підвищення, обґрунтовано доцільність запропонованих заходів.
 • Документ
  Покращення фінансового стану підприємства шляхом управління капіталом
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Остапенко Олексій Анатолійович; Ostapenko Oleksii Anatoliiovych; Кудріна Ольга Юріївна; Kudrina Olha Yuriivna
  Об’єкт дослідження – результати фінансової діяльності ТОВ «Медтехніка-Суми». Предметом дослідження є взаємозв’язки та залежності фінансових явищ і процесів, формуючих фінансовий стан підприємства. Мета магістерської роботи – проведення аналізу фінансового стану підприємства та розробка заходів щодо його покращення на основі управління капіталом. У магістерській роботі розглянуто теоретичні та методичні аспекти проведення аналізу фінансового стану підприємства; проведено комплексний аналіз фінансового стану ТОВ «Медтехніка-Суми»»; досліджено можливості покращенні фінансового стану підприємства шляхом управління його капіталом.
 • Документ
  Оцінка ефективності удосконалення системи управління підприємством
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Ткаченко Ірина Ігорівна; Tkachenko Iryna Ihorivna; Самодай Валентина Петрівна; Samodai Valentyna Petrivna
  Проаналізовано теоретичні аспекти системи управління розвитком підприємства, основи створення організаційної структури, складові системи управління підприємства та формування організаційних підрозділів. Проведено аналіз персоналу підприємства ТОВ «Керамейя» та подано характеристику структури управління ТОВ «Керамейя». Виокремлено складові системи управління підприємством, визначено елементи та принципи системи управління на підприємстві. Визначена оцінка ефективності організаційної структури підприємства та розглянуто застосування оцінки ефективності удосконалення системи управління підприємством на ТОВ «Керамейя». Розроблено комплекс рекомендацій щодо оптимізації системи управління загалом та системи управління підприємством ТОВ «Керамейя».
 • Документ
  Ефективність кадрового потенціалу в умовах ринкової економіки
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Волошко Євген Віталійович; Voloshko Yevhen Vitaliiovych; Самодай Валентина Петрівна; Samodai Valentyna Petrivna
  Проаналізовано формування кадрового потенціалу: розробку плану майбутніх потреб у кадрах. Проведено аналіз формування кадрового потенціалу на підприємстві ПРАТ «Тепличний комбінат». Подано оцінку трудової діяльності, що включає розробку методик оцінки трудової діяльності працівника. Розроблено комплекс рекомендацій щодо подальшого підвищення ефективності кадрового потенціалу ПРАТ «Тепличний комбінат». Проаналізовано механізми та особливості формування кадрового потенціалу в умовах ринку та оптимізацію підготовки керівних кадрів для підприємства. Подано розробку заходів щодо підвищення ефективності його використання на основі реалізації елементів соціальної політики.
 • Документ
  Стратегічне управління підприємством на синергічних засадах
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Білуха Валентин Михайлович; Bilukha Valentyn Mykhailovych; Самодай Валентина Петрівна; Samodai Valentyna Petrivna
  Проаналізовано теоретичні основи стратегічного управління підприємством на синергічних засадах та подано пропозиції для впровадження механізмів стратегічного управління в практику виробничої діяльності підприємства. Визначені основні методи реалізації стратегії управління на підприємстві. Проведено аналіз діяльності досліджуваного підприємства та виявлено його недоліки. Розроблено комплекс рекомендацій щодо подальшого підвищення ефективності функціонування підприємства ТОВ «СУМИ-ХОЛОД» з використанням механізму стратегічного управління.
 • Документ
  Енергетична безпека підприємства в регіональному аспекті
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Шелест Никита Юрійович; Shelest Nykyta Yuriiovych; Самодай Валентина Петрівна; Samodai Valentyna Petrivna
  Виявлено сутність й функцій страхування у ринковій економіці, обґрунтовано необхідність страхового захисту та визначено роль категорії страхування у системі економічних відносин. Висвітлено структури страхування та механізм взаємодії його суб’єктів у ринковій економіці. Подано характеристику міжнародного ринку страхування за макроекономічними показниками, висвітлено практики страхування у країнах із ринковою економікою для практичного застосування в умовах України. Визначено на основі порівняльно-правового аналітичного дослідження системи правового забезпечення та методи впливу держави на страховий ринок основних напрямів удосконалення національного законодавства, його адаптації та гармонізації до європейських норм і стандартів, вдосконалено способи і форми державного регулювання страхової діяльності в Україні. Систематизовано структури, подано оцінку сучасного стану й тенденцій розвитку національного ринку страхування в умовах переходу до економіки ринкового типу, визначено форми і напрями страхової діяльності, що найбільше відповідають сучасному соціально-економічному стану, потребам держави та усіх ринкових суб’єктів.
 • Документ
  Соціально-економічні аспекти діяльності підприємств
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Привалов Станіслав Юрійович; Pryvalov Stanislav Yuriiovych; Самодай Валентина Петрівна; Samodai Valentyna Petrivna
  Проаналізовано механізм удосконалення соціально-економічного розвитку ТОВ «Керамейя» та визначено сутність соціально-економічних аспектів розвитку підприємства. Охарактеризовано методичні основи та підходи до забезпечення ефективності функціонування підприємства, визначена загальна характеристика розвитку та ефективного забезпечення управління ТОВ «Керамейя». Проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Керамейя» та сформовано основні підходи щодо удосконалення соціально-економічного розвитку ТОВ «Керамейя».
 • Документ
  Напрямки удосконалення функціонування страхового ринку в Україні
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Леонова Вероніка Олексіївна; Leonova Veronika Oleksiivna; Самодай Валентина Петрівна; Samodai Valentyna Petrivna
  Проаналізовано умови для забезпечення ефективного функціонування національного ринку страхових послуг у період становлення ринкової економіки, адаптації світового досвіду у галузі страхування відповідно до національних особливостей, становлення в Україні цивілізованого страхового ринку, що забезпечить успішне здійснення економічних реформ, стабільний розвиток національної економіки, подальшу інтеграцію у світове господарство, розвиток світової економіки та міжнародних відносин. Виявлено сутність та функції страхування у ринковій економіці, обґрунтовано необхідність страхового захисту та визначення ролі категорії страхування у системі економічних відносин. Висвітлено структуру страхування та механізм взаємодії його суб’єктів у ринковій економіці та висвітлено практику страхування у країнах із ринковою економікою для практичного застосування в умовах України. Визначено на основі порівняльно-правового аналітичного дослідження системи правового забезпечення та методи впливу держави на страховий ринок та основні напрямів удосконалення національного законодавства, його адаптації та гармонізації до європейських норм і стандартів, вдосконалення способів і форм державного регулювання страхової діяльності в Україні.