Статті

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Зміст історичної освіти в інститутах соціального виховання України (1930–1933 рр.)
  (2019) Бугрій Володимир Станіславович; Buhrii Volodymyr Stanislavovych
  Стаття присвячена розкриттю змісту історичної освіти в інститутах соціального виховання України. На основі джерел виявлені політичні, ідеологічні, економічні та освітні чинники, які обумовили зміни в змісті історичної освіти. Схарактеризовано структуру навчального плану, рівень розробки навчальних програм з історичних дисциплін. Розкрито наукову спрямованість змісту історичної освіти, місце в ній практичної підготовки студентів-істориків. З’ясовано негативний вплив більшовицької ідеології на розвиток змісту історичної освіти.
 • Документ
  Висвітлення соціокульурних процесів на українських землях на сторінках часопису «Літературно-науковий вістник» (1922–1932 рр.)
  (2019) Вовк Олександр Володимирович; Vovk Oleksandr Volodymyrovych
  У статті розглянуто питання висвітлення соціокультурних процесів на українських землях на сторінках часопису «Літературно-Науковий Вістник». З’ясовано, що протягом 1922–1932 років на сторінках цього журналу публікувалася велика кількість статей, присвячених зазначеній проблемі. Йдеться про відносини в українському середовищі, поневоленому різними політичними режимами, про ідейне неприйняття і протистояння між офіційною ідеологією та народними консервативними поглядами. Багато уваги на шпальтах видання присвячено проблемі української шкільної освіти, розвитку українського мистецтва, діяльності українських просвітніх закладів.
 • Документ
  Розвиток освіти в українській державі (кінець квітня – середина грудня 1918 р.)
  (2019) Жмака Віталій Миколайович; Zhmaka Vitalii Mykolaiovych; Турков Володимир Вікторович; Turkov Volodymyr Viktorovych
  У статті, використавши наукову літературу та джерела, автори спробували відслідкувати шлях розвитку системи освіти в Українській Державі у період кінця квітня – середини грудня 1918 р. Названо головні здобутки у початковій, середній, вищій, професійній школі, позашкільній освіті та дошкільному вихованні в зазначений період.
 • Документ
  Діагностика морально-естетичної вихованості старшокласників
  (2019) Авхутська Світлана Олександрівна; Avkhutska Svitlana Oleksandrivna; Моцак Світлана Іванівна; Motsak Svitlana Ivanivna
  У статті представлено аналіз результатів експериментальної роботи з впровадження методики морально-естетичного виховання старшокласників у процесі опанування духовною музикою. Наведено критерії (когнітивний, ціннісний, поведінковий) і показники рівнів морально-естетичної вихованості старших школярів. Запропоновано основні напрями, різноманітні форми і методи роботи з формування цієї якості в учнів. Представлено порівняльний аналіз результатів констатувального та формувального етапів експерименту. Наведено приклади та порівняння результатів анкетування в експериментальній і контрольній групах.
 • Документ
  Нове джерело до вивчення постаті кошового Петра Калнишевського із фондів Конотопського міського краєзнавчого музею ім. О. М. Лазаревського
  (2019) Оліцький В'ячеслав Олександрович; Olitskyi Viacheslav Oleksandrovych
  У статті розглядається синодик Крупецького монастиря, як джерело до вивчення родоводу Петра Калнишевського.
 • Документ
  Податковий тиск, як форма репресій проти православного духовенства на Сумщині (1920–1930-ті рр.)
  (2016) Оліцький В'ячеслав Олександрович; Olitskyi Viacheslav Oleksandrovych
  Визначено місце податкового тиску на духовенство у системі репресивної політики радянської держави щодо православної церкви, роль яку він відіграв у зреченні духовенства від священного сану та тиску на церкву. З’ясовано відношення самого духовенства краю до даної політики. Охарактеризовано трансформацію податкової системи СРСР у 1920 – 1930-ті рр. та вплив її на становище духовенства Сумщини. Розглянуті зміни в оподаткуванні духовенства пов’язані із послабленням репресивного характеру держави у 1930 р. та подальшому зміцненню тоталітарного режиму і розкручуванні маховика репресій. Визначено види та розміри податків, які сплачували священнослужителі, їх співвідношення із видами та розмірами оподаткування інших соціальних верств.
 • Документ
  Міжконфесійна політика радянської влади на Сумщині у 1920-ті рр.
  (2015) Оліцький В'ячеслав Олександрович; Olitskyi Viacheslav Oleksandrovych
  На основі архівних матеріалів та напрацювань попередників розглянуто взаємовідносини радянської влади із різними напрямками у православної церкви у 1920-ті рр. на Сумщині. Особлива увага приділена з’ясуванню місця впливу міжконфесійної політики більшовиків на розкол православної церкви. Визначено особливості міжконфесійних відносин на Сумщині та місце влади у цих відносинах. Підкреслено, що стратегічною метою міжконфесійної політики більшовиків, як у СРСР в цілому, так і на Сумщині був розкол православної церкви з метою її дискримінації та самознищення із середини. Робиться спроба порівняти синхронізацію відносин держави із різними напрямами православ’я на всесоюзному та місцевому рівнях. Порівняно міжконфесійну політику більшовиків на різних територіях до складу яких входили землі сучасної Сумщини. Визначено, що впливало на цю політику у різних частинах області та відношення населення до даної ситуації. Висвітлено динаміку становлення та кількісних змін релігійних громад різних православних церков у 1920-ті рр. на території сучасної Сумської області. Значне місце в статті зайняли сюжети присвячені конфліктам між ними та визначенню у розвитку цих конфліктів засад, які провокувалися діями місцевої влади. Проаналізовано, як розкол православної церкви вплинув на становище різних її течій та релігію в цілому.
 • Документ
  Вшанування пам’яті Петра Калнишевського в Україні
  (2019) Оліцький В'ячеслав Олександрович; Olitskyi Viacheslav Oleksandrovych
  У статті здійснено аналіз вшанування пам’яті останнього кошового Запорозької Січі Петра Калнишевського в Україні через призму формування національної пам’яті українців. Досліджено процес меморіалізації постаті кошового. Проаналізовано створення місць пам’яті та формування відповідних топонімів. Встановлено, що першими місцями пам’яті були пам’ятники у м. Ромни та с. Пустовійтівка Роменського району, відкриті у 1990 р. та 1991 р. відповідно. Перші вулиці на честь Петра Калнишевського названо у м. Запоріжжі та с. Пустовійтівка на початку 1990-х рр., сьогодні в Україні ім’ям кошового названо близько 30 вулиць. Окремо аналізуються наукові заходи та фестивалі, як способи увіковічення. Висвітлено заходи щодо вшанування на місці заслання та поховання – на території Соловецького монастиря. Простежується роль державної та місцевої влади, громадських об’єднань у вшануванні пам’яті Петра Калнишевського. Відзначається, що із початку 2000-х років збільшується увага держави до даного питання. Констатовано, що новий етап у вшануванні наступив після 2008 р., коли Калнишевського було канонізовано УПЦ КП. З цього часу розпочалося будівництво храмів та монастирів на його честь. Встановлено, що особа Петра Калнишевського займає важливе місце в національній пам’яті українців будучи об’єднавчою для населення різних регіонів та діаспори.