Наукові видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Україна і світ в умовах воєнних викликів
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Подрєз Юлія Вікторівна; Podriez Yuliia Viktorivna
  У колективній монографії представлено результати дослідження теоретичних засад міжнародних відносин в сучасних трансформаційних умовах; визначено передумови та причини військових викликів, які стоять перед Україною і світом на сучасному етапі; узагальнено інституційні та організаційні перспективи розвитку міжнародних відносин в умовах сучасних викликів.
 • Документ
  Блаженні гнані за правду (репресії проти Православної церкви на Сумщині у 1920–1930-ті роки)
  (2018) Оліцький В'ячеслав Олександрович; Olitskyi Viacheslav Oleksandrovych
  У монографії на основі ґрунтовного аналізу широкого кола архівних та опублікованих джерел, а також історіографічної бази комплексно розглянуто репресії проти Православної церкви на Сумщині у 1920–1930-ті роки. Охарактеризовано комплекс антицерковної політики на теренах краю. Визначено роль місцевої влада та партійної номенклатури в її запроважденні. Проаналізовано механізми репресій проти Православної церкви, шляхи їх реалізації, форми утисків та переслідувань православного духовенства Сумщини. Встановлено регіональну специфіку, масштаби та наслідки репресій. Висвітлено спротив православного населення регіону антицерковній політиці більшовиків. Показано методи використання та фальсифікації тоталітарним режимом елементів демократичного суспільства для легітимізації та нав’язування незаконних рішень. Для науковців, викладачів, краєзнавців, студентів та всіх, хто цікавиться історичним минулим України.
 • Документ
  Родовід Петра Калнишевського
  (2019) Оліцький В'ячеслав Олександрович; Olitskyi Viacheslav Oleksandrovych
  Присвячено вивченню родинних зв'язків останнього кошового Петра Калнишевського.
 • Документ
  Становлення Української православної церкви Київського патріархату на Сумщині (перша половина 1990-х років)
  (2019) Оліцький В'ячеслав Олександрович; Olitskyi Viacheslav Oleksandrovych
  У статті здійснено аналіз процесу становлення та розвитку парафій УАПЦ та УПЦ КП на території Сумської області і їх об’єднання в одну церковну структуру. Досліджено динаміку утворення автокефальних парафій в області в даний період. Визначено ставлення до них з боку віруючих регіону, місцевої влади та представників пануючої на той час УПЦ МП. Окреме місце відводиться аналізу проблем із якими зіткнулися новоутворені релігійні громади. Визначено, що місцева влада байдуже віднеслася до процесу автокефалізації церкви, підтримуючи у цей час УПЦ МП в області. Такі дії створили ряд перешкод становленню УПЦ КП в регіоні, у тому числі в процесі передачі храмів вона виявилася позбавленою можливості їх отримати, що призвело до того, що майже всі храми та монастирі були передані УПЦ МП. Висвітлено процес об’єднання парафій УАПЦ та УПЦ КП в області в одну структуру та його місце в становленні та розвитку УПЦ КП. Проаналізовано міжконфесійну ситуацію.
 • Документ
  «Великий терор» проти православного духовенства Сумщини: катування та виконавці
  (2019) Оліцький В'ячеслав Олександрович; Olitskyi Viacheslav Oleksandrovych
  Стаття присвячена одному із важливих питань «великого терору» – переслідуванню православного духовенства. Проаналізовано умови в яких відбувалося кримінальне переслідування на Сумщині. Встановлено, що в період «великого терору» з метою фальсифікації кримінальних справ та отримання необхідних для органів НКВС даних проти підозрюваних та інших осіб, широко використовувалися позазаконні методи ведення слідства. Серед них переважали побиття ув’язнених, повсякденним явищем стали катування. Поряд із цим використовувалися методи спрямовані на психологічне подавлення особистості, що також можна розцінювати як тортури. Охарактеризовано методи катувань, які використовували слідчі на Сумщині. З’ясовано, що катування, у тому числі психологічний тиск та побиття використовували фактично всі слідчі. Окремі із них відзначалися надзвичайною жорстокістю. Владою, як керівництвом НКВС різного рівня заохочувалися такі методи ведення слідства. Заохочення полягали як в усній похвалі, так і в представленні до державних нагород за високі показники у розкритті злочинів. Масовий терор стосувався не лише діючих священнослужителів, а й тих, хто офіційно змінив сферу діяльності. Отримані таким чином покази, часто були єдиним доказом вини обвинуваченого духовенства. Трійки на основі таких даних виносили вироки про розстріли, а слідчі відкривали нові кримінальні справи. Основою для їх відкриття служили також покази отримані із застосуванням катувань. Особливо необхідними вони стали при розкритті так званих «контрреволюційних релігійних організацій», до числа яких інколи включали духовенство кількох районів.
 • Документ
  Система управления исторической наукой в педагогических институтах Украины
  (LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019) Бугрій Володимир Станіславович; Buhrii Volodymyr Stanislavovych
  В исследовании рассмотрены целевые, организационные и контролирующие компоненты системы управления исторической наукой в педагогических институтах Украины. Вскрыты их особенности, взаимосвязь и направленность.
 • Документ
  Кримінальне переслідування православного духовенства Сумщини у 1937–1938 роках: умови, масштаби, наслідки
  (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2018) Оліцький В'ячеслав Олександрович; Olitskyi Viacheslav Oleksandrovych
  Стаття присвячена одному із важливих питань «Великого терору» – переслідуванню православного духовенства. Проаналізовано умови в яких відбувалося кримінальне переслідування на Сумщині. Встановлено, що починаючи із середини 1930-х років владою створювалася система для середовища спецслужб, яка б сприяла масовій фальсифікації кримінальних справ. Церковнослужителі потрапили до числа категорій громадян проти яких ця система була спрямована. Результатом цього стало масове кримінальне переслідування та фізичне знищення священнослужителів у 1937–1938 роках. Охарактеризовано масштаби репресій серед православного священства регіону та визначено наслідки цих дій для релігійного життя краю. З’ясовано, що масштаби розстрілів та ув’язнень відрізнялися в залежності від адміністративного підпорядкування районів, адже територія сучасної Сумської області була сформована лише у 1939 р. Масовий терор стосувався не лише діючих священнослужителів, а й тих, хто офіційно змінив сферу діяльності.
 • Документ
  Кампанія по вилученню церковних цінностей 1922 р. в Роменському повіті: перебіг та наслідки
  (2019) Оліцький В'ячеслав Олександрович; Olitskyi Viacheslav Oleksandrovych
  Проаналізовано особливості реалізації кампанії по вилученню церковних цінностей у Роменському повіті. Встановлено період провадження кампанії, її масштаб та кількість вилученого майна. Досліджено підготовчий період кампанії який спрямовувався на пропаганду в пресі та серед духовенства і парафіян з метою уникнення спротиву як з боку віруючих так і духовенства. Встановлено, що цей період кампанії був досить і тривалим але успішним. Владі вдалося залучити до нього представників Церкви, які друкували відгуки до віруючих із закликом підтримати дану акцію. Виявлено, що місцевій владі вдалося використати на свою користь наявний конфлікт між представниками РПЦ та УАПЦ в регіоні. Останні активно підтримали дану кампанію сподіваючись заручитися підтримкою влади у боротьбі за парафії, представники РПЦ погоджувалися лише виплатити грошима вартість майна яке підпадало під вилучення. З’ясовано, що внаслідок активної пропаганди, наявного конфлікту та суперечок між РПЦ та УАПЦ владі вдалося успішно реалізувати кампанію по вилученню церковних цінностей у Роменському повіті. Церкві не вдалося організувати віруючих для захисту своїх інтересів. Автором не встановлено жодного факту бунтів або спротиву даній кампанії на Роменщині. Констатовано, що зважаючи на збереженість документів сьогодні фактично не можливо встановити точну кількість та якість, історичну та культурну цінність вилученого майна на території повіту. Встановлено конкретні дати вилучення майна в окремих храмах регіону. Разом із тим, зважаючи на збереженість документів, названо вагу вилученого майна. Виявлено, що серед вилученого переважає срібло і не зазначається золото. Дана кампанія на Роменщині стосувалася і іудейських громад м. Ромни.